PLIKI DO POBRANIA

Pliki do pobrania dla pszczelarzy, prezesów kół i osób wyznaczonych.

*Pobierz Excel – plik do edycji na komputerze
*Pobierz PDF – plik do druku i wypełnienia ręcznego


 

Zamówienia

Wypełnia pszczelarz i przekazuje je prezesowi lub osobie wyznaczonej
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne dla pasieki stacjonarnej Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne  dla pasieki wędrownej Pobierz Excel | Pobierz PDF

Wypełniają prezesi, osoby wyznaczone
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze dla pasiek stacjonarnych Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze dla pasiek wędrownych Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na leki – ( zał nr. 3 ) Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na matki pszczele, odkłady – ( zał. nr 4 ) Pobierz Excel | Pobierz PDF

Dokumenty dla prezesów i skarbników
Lista członków koła – ( zał. nr 5 ) Pobierz Excel | Pobierz PDF
Lista na szkolenie Pobierz Excel | Pobierz PDF
Oświadczenie RODO Pobierz | Pobierz PDF
Ubezpieczenie Pasiek (zał. nr 7) Pobierz Excel | Pobierz PDF
Informacja o nr konta dla danego koła Pobierz Excel | Pobierz PDF

 

Dokumenty dla pszczelarzy

Wniosek o wpis do ewidencji producentów – ARiMR
Wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów (z przykładem) Pobierz PDF
Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) Pobierz PDF
Pobierz Excel

 

Oferty

Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich oraz odkładów w ramach refundacji na rok
Oferty na 2023r. NOWE oferty! matki (19 ofert)-Pobierz PDF
odkłady (8 ofert)-Pobierz PDF
Oferty na 2022r. Pobierz PDF
Oferty na 2020/2021r. Pobierz PDF

 

Sprawozdania i odznaczenia

* Sprawozdanie po przeprowadzonych wyborach w Kole (druk)   Pobierz PDF
* Ceremoniał Pocztów Sztandarowych   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Brązowej Odznaki PZP”   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Srebrnej Odznaki PZP”   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Złotej Odznaki PZP”   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Medalu ks. dr Jana Dzierżona   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Statuetki ks. dr Jana Dzierżona   Pobierz PDF

 

RHD i sprzedaż bezpośrednia

* Wniosek – sprzedaż bezpośrednia (przykład)  Pobierz
* Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich (przykład)  Pobierz PDF

 

Pozostałe dokumenty

* Instrukcja pobierania i przesyłania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych przy podejrzeniu ostrego zatrucia pszczół środkami ochrony roślin   Pobierz

 
 


*Pobierz Excel – plik do edycji na komputerze
*Pobierz PDF – plik do druku i wypełnienia