PLIKI DO POBRANIA

Pliki do pobrania dla pszczelarzy, prezesów kół i osób wyznaczonych.

*Pobierz Excel, Pobierz Word – plik do edycji na komputerze
*Pobierz PDF – plik do druku i wypełnienia ręcznego


 

Zamówienia

Wypełnia pszczelarz przy realizacji umowy o dofinansowanie za pośrednictwem związku
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne dla pasieki stacjonarnej
(dokument pomocniczy przy podpisywaniu umów na dofinansowanie)
Pobierz Excel | Pobierz PDF

Wypełniają prezesi, osoby wyznaczone
Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze dla pasiek stacjonarnych 2024 NOWE!
(wraz z Informatorem dotyczącym katalogu sprzętu)
Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na produkty lecznicze do walki z warrozą 2024– NOWE!
(wraz z Informatorem dotyczącym produktów leczniczych)
Pobierz Excel | Pobierz PDF
Zamówienie na matki pszczele, odkłady 2024 NOWE!
(wraz z Informatorem dotyczącym zamówień na matki i odkłady)
Pobierz Excel | Pobierz PDF

Dokumenty dla prezesów i skarbników
Lista członków koła 2024 NOWE! Pobierz Excel | Pobierz PDF
Lista na szkolenie (formularz nieaktualny) Pobierz Excel | Pobierz PDF
Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania danych osobowych - RODO Pobierz | Pobierz PDF
Oświadczenie wyrażenia zgody - RODO
Pobierz | Pobierz PDF
Ubezpieczenie Pasiek (zał. nr 7) Pobierz Excel | Pobierz PDF
Informacja o nr konta dla danego koła Pobierz Excel | Pobierz PDF
STATUT BESKIDZKIEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY "BARTNIK" W BIELSKU-BIAŁEJ UCHWALONY W DNIU 17 marca 2007 roku Pobierz PDF

 

Dokumenty dla pszczelarzy

Wniosek o wpis do ewidencji producentów – ARiMR
Wzór wniosku o wpis do ewidencji producentów (z przykładem) Pobierz PDF
Wniosek o wpis do ewidencji producentów (EP) Pobierz PDF
Pobierz Excel
Pokwitowanie odbioru matek, pakietów lub odkładów pszczelich (ARIMR) Pobierz PDF
Pobierz Word

 

Oferty

Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich oraz odkładów w ramach refundacji na rok
Oferty na 2024r. NOWE oferty! matki (8 ofert) / odkłady (2 ofert)
Oferty na 2023r. matki (20 ofert)-Pobierz PDF
odkłady (9 ofert)-Pobierz PDF
Oferty na 2022r. Pobierz PDF
Oferty na 2020/2021r. Pobierz PDF
Oferta TUW: Ubezpieczenie OC Pasieki na 2023r. Pobierz PDF

Wykaz produktów leczniczych do walki z warrozą
Zestawienie na 2024r. NOWE! LEKI

 

Sprawozdania i odznaczenia

* Sprawozdanie po przeprowadzonych wyborach w Kole (druk)   Pobierz PDF| Pobierz Word
* Ceremoniał Pocztów Sztandarowych   Pobierz PDF
* Wniosek o nadanie „Brązowej Odznaki PZP”   Pobierz PDF | Pobierz Word
* Wniosek o nadanie „Srebrnej Odznaki PZP”   Pobierz PDF| Pobierz Word
* Wniosek o nadanie „Złotej Odznaki PZP”   Pobierz PDF| Pobierz Word
* Wniosek o nadanie „Medalu ks. dr Jana Dzierżona   Pobierz PDF| Pobierz Word
* Wniosek o nadanie „Statuetki ks. dr Jana Dzierżona   Pobierz PDF| Pobierz Word

 

RHD i sprzedaż bezpośrednia

* Wniosek – sprzedaż bezpośrednia (przykład)  Pobierz
* Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich (przykład)  Pobierz PDF

 

Pozostałe dokumenty

* Instrukcja pobierania i przesyłania próbek do laboratoryjnych badań diagnostycznych przy podejrzeniu ostrego zatrucia pszczół środkami ochrony roślin   Pobierz

 
 


*Pobierz Excel, Pobierz Word – plik do edycji na komputerze
*Pobierz PDF – plik do druku i wypełnienia