Koło Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej – ŻYWIEC

KOŁO PSZCZELARZY ZIEMI ŻYWIECKIEJ

Skład Zarządu Koła od  28.02.18 r

Prezes Ryszard Piestrak  tel.:661864949

Skarbnik Jan Janeczko

Sekretarz  Włodzimierz  Małysiak

Członek Zarządu   Stanisław  Brączek

Członek Zarządu Wiesław  Stasica

Członek Zarządu  Wiesław Szczyrk

E-mail koła zywiec@bzp-bartnik.pl

Historia

Odpis  założycielski  koła pszczelarzy   w  Żywcu

Protokół z posiedzenia założycielskiego oddziału Zjednoczonego Galicyjskiego Towarzystwa dla Ogrodników i Pszczelarzy we Lwowie spisanego dnia 15 lutego 1914 r .

Członkowie obecni  na  założycielskim zebraniu uchwalają utworzenie  Oddziału Zjednoczonego Galicyjskiego Towarzystwa  dla  Ogrodników  i Pszczelarzy  we Lwowie z siedzibą w Żywcu na podstawie statutu powyższego Towarzystwa zatwierdzonego rozporządzeniem CK Namiestnictwa we Lwowie dn.14.01.1876 r.

Następujący członkowie wybrali zarząd oddziału. Do Zarządu weszli następujący : Władysław Kępiński jako dyrektor, Stanisław Kostka jako Zastępca, Ignacy Solecki jako sekretarz , Jan  Chwierut  i ks. Sadowski  jako członkowie  zarządu  a  Karol Baron i Henryk Janowski  jako zastępcy .

Przytępienie do oddziału Towarzystwa zgłosili następujący panowie  jako  członkowie czynni :

1 Józef  Kania Łodygowice , 2. Franciszek Szwed   Pewel  Mała  3. Karol  Baron  Pietrzykowice   4. Józef  Pyclik  Pietrzykowice , 5. Maciej  Białek  Pietrzykowice 6. Jan  Furcik 7. Ignacy Solecki . 8. Jan  Chwierut  9. Marcin Lorenc  10. Rudolf  B.   ze    Sporysza   11.  Jakub  Łukańko    12. Józef  Łukańko  z  Koleb , 13. Karol Haręrzlak . 14 Franciszek Mrowiec  z Świnnej  15 Henryk  Jaworski  16. Józef  Kostka  17. Dr. Wiktor  Idziński  18 Marcin Jezrówski   19. Wincenty Suchoński , 20 Stanisław  Kostka , 21 ks. Sadowski z  Żywca  ,  22 Władysław Kępiński  Moszczanica  23. Andrzej Sala  Przyborów  , 24 Bruno  Banach  Sopotnia  Mała   , 25 Stanisław Dunciak  Koszarawa   26 . Ignacy Madroń  Sucha  27 . Franciszek Zakrzński

Skład zarządu w latach:

W 1981- 1983   r

Prezes  Koła  Czesław  Cendry

W-ce  Prezes  Kazimierz  Pęcikiewicz

Sekretarz  Władysław  Kocajan  do 19.02.1984

Skarbnik  Emil  Białek do 19.02.1984

Członek    Jakubiec  Jan  ,Mucharski  Aleksy  , Kasiński  Florian , Krynicki  Michał  , Walaszek Bronisław  , Kubica Jan , Sapiński  Ferdynand

Komisja  Rewizyjna  przewodniczący Tadeusz  Majka

Członkowie  Marian  Wrężlewicz , Edward  Kliś

w  1983-1988  r

Prezes  Koła  Czesław  Cendry

W-ce  Prezes  Kazimierz  Pęcikiewicz

Członek    Jakubiec  Jan  ,Mucharski  Aleksy  , Kasiński  Florian , Krynicki  Michał  , Walaszek Bronisław  , Kubica Jan , Sapiński  Ferdynand , Mucharski  Florian

Sekretarz  Władysław  Kocaj  do 19.02.1984

Sekretarz  Stanisław Wierzba  od 19.02.1984

Skarbnik  Emil  Białek do 19.02.1984

Komisja  Rewizyjna  przewodniczący Tadeusz  Majka

Członkowie  Marian  Wrężlewicz , Edward  Kliś
w  1988-1992  r

Prezes  Koła  Czesław  Cendry

W-ce  Prezes  Gąsiorek Stanisław

Członek    Lorarc Jan , Gołuch  Antoni ,  Nowak Jan ,  Krynicki  Michał  , Lach Józef , Kazimierz  Pęcikiewicz

Sekretarz  Stanisław Wierzba  od 19.02.1984

Skarbnik  Aleksy Mucharski  od 26.07.87 r  do  11.03.1990 r

Komisja  Rewizyjna  przewodniczący Kocaj  Władysław

Członkowie  Marian  Wrężlewicz , Edward  Kliś , Janeczko  Jan  , Franciszek  Widz

W 1992-1998

Prezes  Henryk  Piątek

W-ce  Prezes  Gąsiorek Stanisław

W-ce Prezes  Kazimierz  Pęcikiewicz

Skarbnik  Jana  Janeczko

Sekretarz  Stanisław Wierzba  od 19.02.1984

Członek Płonka  Antoni  ,  Waszczuk  Zdzisław

Komisja  Rewizyjna  przewodniczący Kocaj  Władysław

Członkowie  Lach Józef ,  Kasiński  Florian

W 1998 – 2001

Prezes  Roman  Czerwiński ,

I W-ce Prezes  Żur  Stanisław

II W-ce Prezes  Franciszek Widz

Sekretarz Ryszard Piestrak

Skarbnik Jan Janeczko

Członek  Kazimierz Pęcikiewicz

Członek Henryk Piątek

W  2001- 2005

Prezes  Stanisław  Żur

W-ce Roman  Czerwiński

Sekretarz  Ryszard  Piestrak

Skarbnik Jan Janeczko

Członek Zarządu Henryk Piątek

W 2005 – 2009

Prezes Roman Czerwiński

W-ce Prezes Marian Motyka

Sekretarz  Ryszard  Piestrak

Skarbnik Jan Janeczko

Członek Zarządu Henryk Piątek

W 2010  – 2014

Prezes Wacław  Nogaś

W-ce Prezes  Henryk Piątek

Sekretarz  Ryszard Piestrak

Skarbnik Jan Janeczko

Członek Zarządu Stanisław  Żur

W 2014  – 2018

Prezes Wacław  Nogaś

W-ce Prezes  Ryszard Piestrak

Sekretarz  Włodzimierz Małysiak

Skarbnik Jan Janeczko

Członek Zarządu Wiesław Szczyrk

Zebrania  w każdą  ostatnią środę  miesiąca o  godz. 15. 30 w  Żywcu ul.Dworcowa  23 ( dawna  Futrzarnia )

Informacji  udziela  Piestrak  Ryszard  tel 661864949.

Zapraszamy- Piestrak  Ryszard