ZARZĄD

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Andrzej Wysogląd
W-ce Prezes: Andrzej Walewski
W-ce Prezes: Józef Piskorz
Sekretarz: Bogdan Kruczała
Skarbnik : Piotr Biernat
Członek Zarządu: Józef Fabia
Członek Zarządu: Piotr Orawczak

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Ryszard Piestrak
Z-ca Przewodniczącego: Henryk Brzeżniak
Sekretarz: Jan Handzlik

SĄD KOLEŻEŃSKI

– Bogdan Buchalik
– Antoni Oleksy
– Czesław Folek