ZARZĄD

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Biernat Piotr
W-ce Prezes: Śleziak Marek
W-ce Prezes: Raj Bogusław
Sekretarz: Fabia Józef
Skarbnik : Folek Czesław
Członek Zarządu: Zuziak Paweł
Członek Zarządu: Orawczak Piotr

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Piestrak Ryszard
Z-ca Przewodniczącego: Twardzik Ludwik
Sekretarz: Handzlik Jan

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący: Nogaś Wacław
Z-ca Przewodniczącego: Bąbacz Tadeusz
Sekretarz : Satława Zdzisław