Koło Pszczelarzy – WĘGIERSKA-GÓRKA

KOŁO PSZCZELARZY Z
WĘGIERSKIEJ GÓRKI

Koło pszczelarzy w Węgierskiej Górce zostało założone 25 marca 1934 roku jako Oddział Małopolskiego Związku Pszczelarskiego we Lwowie. Koło liczyło 42 członków, przewodniczącym został Wilhelm Kaczorowski – kierownik szkoły w Cięcinie. Dalsza przynależność organizacyjna zmieniała się według zmian administracyjnych w kraju.

… Członkowie koła brali udział przy budowie Domu Pszczelarza w Bielsku – Białej i wnieśli wkład w gotówce na budowę nowego domu.

Koło w swoich zadaniach prowadziło systematycznie szkolenia dotyczące gospodarki pasiecznej i występowania chorób pszczół.

Członkowie koła brali czynny udział w uroczystościach organizowanych przez Związek Pszczelarski na terenie całego kraju. Członkowie naszego koła przez wiele lat otrzymywali wszelką pomoc od władz Związku, a w szczególności pomoc finansową przy zakupie lekarstw do zwalczania chorób pszczół.

Skład Zarządu Koła

Prezes – PAWEŁ  ZUZIAK

sekretarz -Maciej Tomiczek

skarbnik – Tadeusz Dziedzic

Członkowie zarządu –  Józef  Smolicki, Nowak Stanisław, Białożyt Józef

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Stanisław Gawliński

członkowie komisji -Lesław Motyka, Grażyna Eisler

J. Smolicki – opiekun koła pszczelarzy

Kontakt z Kołem

Maciej Tomiczek tel. + 48 605 279 549

Fanpage na facebooku, gdzie znajdują się aktualności z życia naszego koła: