Koło Pszczelarzy – WADOWICE

HISTORIA

Koło Pszczelarzy Wadowice

Wadowickie Koło Pszczelarzy i Związek Pszczelarzy “BARTNIK” swoją współpracę zaczęły od 1975 roku powstania województwa bielskiego.

Prezesi Wadowickiego Koła Pszczelarzy na przestrzeni lat:

Eugeniusz Zwoliński lata 1960 – 1991

Tadeusz Płotek w latach 1986 -1991 oraz 1995 – 2007

Antoni Bubła lata 1991 – 1995

Józef Wenda od roku 2007 – nadal.

Koło zrzesza pszczelarzy w swoich szeregach z gminy Wadowice, Tomice, Mucharz. Stryszów, Zembrzyce, Sucha Beskidzka. Łącznie skupia 66 członków, którzy posiadają 1736 rodzin pszczelich.

W 1988 r. zorganizowano kurs mistrzowski w zawodzie pszczelarza, który był finansowany przez O D R w Wadowicach. Kurs ukończyło 40 pszczelarzy z dyplomem mistrza i 5 z tytułem pracownika kwalifikowanego. Kolejny kurs odbył się w roku 2004.Słuchaczami tego kursu byli członkowie, z naszego koła oraz Suchej Beskidzkiej, Oświęcimia, Andrychowa i Osieka. Tytuł mistrzowski otrzymało 37 słuchaczy a tytuł pracownika kwalifikowanego 7 słuchaczy. W dniu

6 kwietnia 2008 r. podjęto uchwałę ufundowania sztandaru dla koła Wadowickiego symbol Ziemi Wadowickiej.

Wizerunki na sztandarze “Maria Regina Apium”(“Marii Królowej Pszczół”) ma nam wypraszać błogosławieństwo w ciężkiej  i trudnej pracy pszczelarskiej.

Herb miasta papieskiego jest przypomnieniem nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II, który tak bardzo umiłował sobie przyrodę i ludzi działających na rzecz środowiska. Sztandar poświęcono 24 maja 2009 roku, podczas XI Regionalnych Dni Pszczelarza organizowanych przez Koło w Wadowic.

SKŁAD  ZARZĄDU

Prezes Józef Wenda tel. (33) 873 97 50- odpowiedzialny za nadzór i prezesowanie czyli wszystko

Z-ca Prezesa Henryk Brzeźniak – odpowiedzialny za sprawy zw.z lekarstwami

Z-ca Prezesa Jan Wąsik – odpowiedzialny za sprawy wycieczek, spotkań rozrywkowo integracyjnych

Skarbnik  Paweł Płotek – odpowiedzialny za wszystko po trochu 🙂

Sekretarz Zając Elwira

Członek zarządu Wiecheć Grzegorz – odpowiedzialny za sprawy dot odkładów i matek

Członek zarządu Polak Stanisław

J. Wenda – opiekun koła pszczelarzy z ramienia Beskidzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku Białej

Kontakt z Kołem

34-100 Wadowice

Zawadka 96

============================================================================
****OGŁOSZENIA****

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zarząd Koła Pszczelarzy w Wadowicach,

zaprasza wszystkich pszczelarzy zrzeszonych w naszym kole, na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,

które odbędzie się w dniu 31 marca 2019 roku o godzinie 9:30 w „Domu Ludowym” w Zawadce.

Prosimy o niezawodne przybycie.