Koło Pszczelarzy – USTROŃ

KOŁO PSZCZELARZY W
USTRONIU

Koło Pszczelarzy w Ustroniu powstało 26 maja 1929 roku. Nosiło wtedy nazwę – Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego w Ustroniu. Założycielami byli: Jan Wantuła, Karol Duszanek, Jerzy Lipowczan i Józef Cieślar z Ustronia, Jan Drozd z Hermanic oraz Jan Sitek z Cisownicy. Do 1937 roku liczba członków systematycznie wzrastała. W 1937 roku było w Oddziale Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego 121 członków.

W czasie II wojny światowej część pszczelarzy poszła do wojska, część została zesłana na roboty i pszczołami nie miał się kto opiekować. Dopiero w sierpniu 1945 roku zwołano w Cieszynie założycielskie zebranie Związku Pszczelarzy, podczas którego zapadła decyzja o reaktywowaniu jego oddziałów. Koło Pszczelarzy w Ustroniu należy do Beskidzkiego Związku Pszczelarzy Bartnik z siedzibą w Bielsku-Białej, którego prezesem jest Andrzej Walewski.

Foto. Pojawienie się pierwszych czasopism i książek o tematyce ogrodniczej i pszczelarskiej zwiększyło zainteresowanie tymi dziedzinami. Pszczelarze z Ustronia i okolic postanowili się zrzeszyć i założyli Oddział Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego. Jan Wantuła oprowadza członków Oddziału Towarzystwa Ogrodniczo-Pszczelarskiego po swoim wzorowym sadzie (zdjęcie z 1935 roku).

Ustrońscy pszczelarze pierwszy jubileusz 10-lecia istnienia obchodzili w 1939 roku, następne: w 1959 roku, 1985, 1989 oraz 1999 roku. Następnie jubileusze świętowaliśmy co 5 lat. We wrześniu 2014 roku przypadło 85-lecie naszej działalności.

Foto. Dawne ule, pasieka Józefa Cieślara z Ustronia Polany (1964 rok)

Foto. Scenka przygotowana przez pana Antończyka z Ustronia na pochodzie dożynkowym w Wiśle w 1936 roku

W 1980 roku w Kole było 168 członków posiadających 1423 pnie. I była to rekordowa liczba członków w naszym Kole. Obecnie jest w nim 40 członków z 445 pszczelimi pniami. W wieku do 40 lat jest trzech pszczelarzy, od 40 do 65 lat – dwudziestu, powyżej 65 lat – siedemnastu. Pasieki 10-pniowe są w rękach 28 pszczelarzy, natomiast 11-20-pniowymi dysponuje 5 pszczelarzy, sześciu pszczelarzy ma od 21 do 50 pni, a od 51 do 100 pni ma jeden.
Ustrońscy pszczelarze nadal wywodzą się z różnych środowisk zawodowych. Pszczelarzami są kolejarze, leśnicy, rolnicy, rzemieślnicy, urzędnicy. Koło w Ustroniu zawsze starało się podnosić kwalifikacje swoich członków. Organizowano wiele kursów dla pszczelarzy. Prawie każde zebranie miało część poświęconą edukacji. Nadal organizujemy szkolenia, zapraszając znanych i cenionych wykładowców. Od kilku lat prowadzimy edukacyjną działalność wśród młodzieży szkolnej, aby zainteresować młodych tematyką pszczelarską i wychować sobie młodych pszczelarzy.

Foto. Maj 2001 roku, kolega Leon Śliwka przeprowadza pogadankę na temat pszczół w przedszkolu nr 1 w Ustroniu.

Co pięć lat, w związku z kolejnymi jubileuszami, organizujemy wystawę pszczelarską w Muzeum Ustrońskim, a co roku uczestniczymy w dożynkowym pochodzie rozdając kubeczki z miodem sprezentowanym przez członków naszego Koła. Za działalność otrzymaliśmy wiele odznaczeń, np. Regina Zakaszewska otrzymała medal im. ks. dr. Jana Dzierżona, Wacław Czapla, Antoni Kozieł i Leon Śliwka – złote odznaki Polskiego Związku Pszczelarskiego. Podczas uroczystego jubileuszu 85-lecia, który miał miejsce w Domu Wczasowym Leśnik w Ustroniu Jaszowcu w dniu 28 września 2014 roku następujący pszczelarze uhonorowani zostali odznakami: medal im. ks. dr. Jana Dzierżona otrzymał Antoni Kozieł, złotą odznakę PZP kol. Adolf Cieślar oraz srebrne odznaki PZP otrzymali: kol. Zuzanna Kłoda, Ludwik Bojda, Gustaw Sikora oraz Karol Nogawczyk.
Zarząd Koła Pszczelarzy w Ustroniu stara się, aby spotkania w ciągu roku były interesujące i urozmaicone, aby każdy członek naszego Koła chętnie przychodził na nasze spotkania. Zachęcamy naszych pszczelarzy do korzystania z dotacji Agencji Rynku Rolnego na zakup sprzętu pszczelarskiego.


Foto. Tradycją stało się organizowanie pikniku pszczelarskiego, na który zapraszamy gości z zaprzyjaźnionych Kół i Związków oraz gości z Czech, podczas którego wymieniamy się doświadczeniami przy muzyce, miło spędzamy czas. Pamiątkowe zdjęcie z 2011 roku.

Jak długo na ziemi istnieją pszczoły dokładnie trudno stwierdzić, nie wiadomo również kiedy w Ustroniu osiedlił się pierwszy bartnik, wiadomo jednak, że pszczelarstwem w naszej miejscowości zajmowano się od dawna. Sprzyjał temu rozwój rolnictwa, a zwłaszcza powstawanie wielu sadów w okresie międzywojennym.