SZKOLENIA

8 EUROPEJSKA KONFERENCJA PSZCZELARSKA BEECOME 2021

20-21 listopada 2021

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń, będące oficjalnym partnerem 8. Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej, serdecznie zaprasza na pierwsze tego typu międzynarodowe wydarzenie pszczelarskie BEECOME 2021.

Konferencja w całości tłumaczona na język polski, angielski, rosyjski i francuski .

PROGRAM WYKŁADÓW

Pierwszy dzień wykładów 20-11-2021

1. Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół – Etienne Bruneau
2. Wyniki badania B-RAP – Lotta Fabricius, Linde Morawetz
3. Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko – Dr. Fani Hatjina
4. Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę? – dr hab. Małgorzata Bieńkowska
5. Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina – Dr. Aulo Manino
6. Choroby pszczół a zmiany klimatyczne – dr n. wet., lek. wet. Anna Gajda

Drugi dzień wykładów 21-11-2021

1. Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE. – lek. wet. Andrzej Bober
2. Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość – dr hab. Dariusz Gerula
3. Pszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu – Dr. Peter Kozmus
4. Sektor pszczelarski w Polsce – dr Piotr Semkiw
5. W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu – dr Piotr Mędrzycki
6. Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową – Prof. Dr. Martin Giurfa

CAŁOŚĆ INFORMACJI TUTAJ

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

WEBINAR 16 października 2021 r. – sobota godz. 15.15

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie „Łysoń” zaprasza wszystkich pszczelarzy na bezpłatne wykłady pszczelarskie ( w formie on-line ), które rozpoczną się w dniu 16 października 2021 r. od godz. 15.15.

Tym razem poruszany będzie temat przygotowań pszczół do sezonu wiosennego oraz przybliżymy Wam co to takiego „BEECOME2021 ONLINE”

PLAN WYKŁADÓW ONLINE

15:30
dr hab. inż. Krzysztof Olszewski  „Współczesne uwarunkowania zimowli pszczół, postępowanie z rodzinami zimą i na przedwiośniu”

16:30
Jacek Wojciechowski  „Rozwiązania techniczne w mojej pasiece”

18:00
Etienne Bruneau i dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda o „8. Europejskiej Konferencji Pszczelarskiej BEECOME2021 ONLINE”

18:30
dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda  „3,2,1 zdrowe pszczoły na wiosnę, czas start!”

20:00
„Edukacja Pszczelarska w Europie” Blok dyskusyjny – Etienne Bruneau, Tomasz Łysoń, dr n.wet., lek. wet. Anna Gajda, dr hab. inż. Krzysztof Olszewski, Jacek Wojciechowski

    

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♦ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

OFERTA SZKOLENIOWA – Centrum Pszczelarskiego Pasieki Michałów

Szanowni Państwo,
pragniemy zaprosić Państwa do współpracy przy organizacji szkoleń oraz konferencji dla pszczelarzy i osób powiązanych z ochroną środowiska oraz zdrowia. Prezentujemy Państwu młody, dynamiczny i wykwalifikowany zespół specjalistów i praktyków z różnych dziedzin, prowadzących wykłady i zorganizowane szkolenia w składzie: mgr inż. Piotr Nowotnik, mgr Maciej Bryś, tech. pszcz. Piotr Szyszko, inż. tech. pszcz. Wojciech Kotlicki, mgr tech. pszcz. Bogdan Dziubak, tech. pszcz. Tomasz Radziwonowski, mgr tech. pszcz. Magdalena i Krzysztof Kozerscy. Z opisem członków kadry dydaktycznej mogą Państwo zapoznać się na stronie https://www.pasiekamichalow.com/nasze-doswiadczenie
Szkolenia dla środowiska pszczelarskiego prowadzimy już 8 lat i zawsze kończą się one ogromnym zadowoleniem uczestników. Chętnie bierzemy również udział w zorganizowanych weekendowych kursach pszczelarskich i o tematyce roślinnej – pyłko- i miododajnej a także w zakresie apiterapii. Jesteśmy również często prelegentami 1-dniowych wydarzeń o charakterze konferencji.

Zaktualizowaną listę tematów szkoleniowych wraz z konspektem danego wykładu oraz kontakt do każdego, indywidualnego prelegenta możecie Państwo odnaleźć na stronie: https://www.pasiekamichalow.com/oferta-szkoleniowa
Wykładowcy gotowi są również do prowadzenia wykładów i konferencji w trybie on-line w formie zdalnej, np. za pośrednictwem platformy video-konferencyjnej Zoom. W czasach pandemii co raz więcej podmiotów pszczelarskich decyduje się na taką formę prowadzenia szkoleń.

Szczegóły współpracy prosimy ustalać indywidualnie z każdym z prelegentów. Wykładowcy mogą dostosować również tematykę wykładową do potrzeb Organizatora szkolenia. Zachęcamy aby zapraszać zawsze kilku wykładowców z różnymi tematami szkoleniowymi co zwiększy zróżnicowanie tematów i wzbudzi większe zainteresowanie potencjalnych uczestników wydarzenia.

NAGRANIE ZE SZKOLENIA , KTÓRE ODBYŁO SIĘ 14 LUTEGO 2021 r. : TUTAJ

Z wyrazami szacunku i pszczelarskim pozdrowieniem,
w imieniu Grona Szkoleniowego,

mgr inż. Piotr Nowotnik
Właściciel Centrum Pszczelarskiego Pasieki Michałów
http://www.pasiekamichalow.com