Koło Pszczelarzy – ŚWINNA

HISTORIA

KOŁA  PSZCZELARZY W   ŚWINNEJ

Koło Pszczelarzy w Świnnej zostało założone 26 lutego 1978 roku. Przed powstaniem koła pszczelarze z terenu Gminy Świnna należeli do Koła Pszczelarzy w Żywcu – Sporyszu przynależnego do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. W roku 1975 po podziale administracyjnym kraju, Żywiecczyzna została włączona do województwa bielskiego. W tym okresie nastąpił napływ do Koła Żywieckiego nowych pszczelarzy. Napływ tak dużej liczby pszczelarzy wymusił powstanie  Koła Pszczelarzy w Świnnej. Koło założyło 34 pszczelarzy i swym zasięgiem działania objęło miejscowości :

Pewel  Mała,  Pewel Ślemieńska,  Przyłęków,  Rychwałdek, Świnna i Trzebinia.

Na pierwszym Walnym Zebraniu w sali Urzędu Gminy Świnna wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

Szczepan Cader         –    prezes

Józef  Dyduch            –    wice prezes

Stanisław Urbaniec      –   sekretarz

Stanisław Mrózek      –    skarbnik

Antoni Janeczko        –    członek zarządu

Komisja Rewizyjna :

Karol Gęga               –   przewodniczący

Jan Paciorek             –   członek komisji

Tadeusz Skórzak      –   członek komisji

19 listopada 1978 roku prezes Szczepan Cader ze względu na stan zdrowia składa rezygnację. Prezesem zostaje Franciszek Urbaniec i pełni tę funkcję do 1982 roku. Kolejnym prezesem  w 1982 roku zostaje Czesław Wróbel, który pełni tę funkcję przez dziewięć kolejnych lat. W 1991 roku funkcję prezesa obejmuje Antoni Janeczko.

Od początku powstania koła szybko wzrasta liczba jego członków. Końcem 1978 roku  koło liczy 73 pszczelarzy, którzy posiadali 441 rodzin pszczelich. W latach 1985 – 86 liczba pszczelarzy wzrasta do 124 i 570 rodzin pszczelich. Po tym okresie wzrostu, liczba członków maleje ze względu na wystąpienie groźnej choroby pszczół – warrozy. Lekceważenie warrozy, brak lekarstw i dostatecznej wiedzy doprowadziło do wyginięcia dużej ilości  pasiek. W 1986 roku liczba pszczelarzy – członków koła- spadła do 18 i 106 rodzin pszczelich.

Od początku swej działalności Koło nasze aktywnie włączało się w różne inicjatywy podejmowane przez Polski Związek Pszczelarski, Wojewódzki Związek Pszczelarski, a po nowym podziale administracyjnym przez Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku – Białej. Dowodem tego są podziękowania zgromadzone w kronice koła. Członkowie Koła przekazali dar pieniężny na budowę pomnika ks. dr Jana Dzierżona w Kluczborku. Wspierali budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej oraz budowę Domu Pszczelarza w Bielsku- Białej, oraz udzielili pożyczki na budowę Domu Pszczelarza w wysokości 54,000,0zł.Pożyczka została umorzona decyzją Walnego Zebrania Koła.

W 1985 roku zorganizowano Podstawowy Kurs Pszczelarski w Świnnej dla członków Koła.

Pszczelarze uczestniczyli również w szkoleniach i kursach organizowanych przez ZPP ”Bartnik”.

10 stycznia 1999roku do koła został przyjęty ks. Marek Nieciąg. W latach 2001-2006 z jego inicjatywy odbywały się spotkania opłatkowe pszczelarzy koła na plebani w Świnnej.

18 maja 2003 roku obchodziliśmy jubileusz  25 – lecia powstania Koła . Z tej okazji ufundowaliśmy sztandar. Głównym fundatorem sztandaru był Ludwik Jurasz oraz 29 pszczelarzy koła. Podczas uroczystej Mszy św.  w kościele parafialnym w Świnnej sztandar został poświęcony przez pszczelarza ks. Marka Nieciąga. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz ZPP ”Bartnik” z prezesem Włodzimierzem Furtakiem oraz władze Gminy Świnna z wójtem Henrykiem Juraszem. Podczas uroczystości zostały wręczone pszczelarzom odznaczenia i dyplomy .

W 2005  roku zorganizowano wycieczkę pszczelarzy  do Kamiannej. Co roku uczestniczymy w pielgrzymce pszczelarzy na Jasną Gorę.

Organizujemy również spotkania  pszczelarzy przy ognisku.

W 2005 roku odpowiadając na apel PZP o ratowanie Domu Pszczelarza  w Kamiannej 16 kolegów złożyło dobrowolnie dar pieniężny na ten cel.

Skład Zarządu Koła

Prezes     Józef Ścieszka tel 663 143 724

 • Edmund Handerek – sekretarz
 • Piotr Marszałek – skarbnik
 • Ludwik Jurasz – członek zarządu
 • ks. Marek Nieciąg – członek zarządu
 • Oksana Mucha – członek zarządu

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Wiesław Krzyżowski   – przewodniczący
  Tadeusz Bąk              – sekretarz
  Paweł Uflont             – członek

  Delegaci na Walny Zjazd Delegatów Związku
  Edmund Handerek
  Józef Ścieszka