Koło Pszczelarzy – STARA WIEŚ

Koło Pszczelarzy w Starej Wsi

Geneza Koła

Koło Pszczelarzy w Starej Wsi powstało w roku 1937.

Założyło go 8 pszczelarzy: Antoni Markiel (ówczesny wójt gminy Bestwina), Władysław Pieczka I, Władysław Pieczka II (kościelny), Franciszek Foksiński (organista), Stanisław Sternat, Józef Nycz, Franciszek Nycz (ojciec kardynała abp Kazimierza Nycza) i Władysław Jonkisz. Prezesem został Antoni Markiel.

W roku 1939 Koło przestało istnieć. Reaktywowano go w roku 1947.

Składy zarządów Koła:

Po reaktywacji Koła, prezesem został Władysław Pieczka I. Do zarządu weszli: Antoni Markiel (syn byłego prezesa) i Władysław Jonkisz.

Następne dane dotyczące Koła pochodzą z roku 1972. Wybrano nowy zarząd: prezesem został Mieczysław Fajferek, skarbnikiem Antoni Markiel, sekretarzem Stanisław Norymberczyk, a członkami zarządu Władysław Pieczka i Władysław Jonkisz. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Franciszek Nycz, a jej członkami: Mieczysław Skęczek i Józef Nowak. Wówczas Koło liczyło 39 pszczelarzy, którzy posiadali 165 rodzin pszczelich.

W roku 1981 Mieczysław Fajferek złożył rezygnację z funkcji prezesa. Nowym prezesem został Stanisław Norymberczyk, wiceprezesem Franciszek Grzywa, skarbnikiem Alojzy Jonkisz, sekretarzem Mieczysław Skęczek, a członkami zarządu Wiesław Bieszczad i Jan Wyrobek. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Franciszka Nycza, a członkami zostali :

Józef Nowak i Mieczysław Kędzior. Delegatem na Wojewódzki Zjazd Pszczelarzy w Bielsku-Białej został pan Kozieł.

W tym roku zmarł były prezes Mieczysław Fajferek.

Dnia 2 marca 2002 prezes Stanisław Norymberczyk zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa, w rezultacie obowiązki prezesa koła pełnił Władysław Rezik, aż do Zebrania Sprawozdawczo -Wyborczego.

Na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym obecny był prezes ZPP „Bartnik” kol. Włodzimierz Furtak, które odbyło się 8 grudnia 2002. Wówczas wybrano nowy zarząd: prezesem został Stanisław Kamiński, zastępcą Kazimierz Furczyk, skarbnikiem Alojzy Jonkisz, a sekretarzem Jan Kwaśny. W skład zarządu weszli: Józef Nowak i Henryk Widlarz.

Uchwałą Walnego Zebrania Stanisław Norymberczyk został honorowym prezesem Koła.

W roku 2007 prezes Stanisław Kamiński został zastępcą prezesa Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej. Z tego powodu na Zebraniu Sprawozdawczym 4 marca zrezygnował z pełnienia funkcji, prezesa Koła.

Wybrano nowy zarząd, który działa do chwili obecnej,

w składzie: Kazimierz Furczyk (prezes koła), Henryk Widlarz (zastępca prezesa), Józef Nowak (skarbnik), Jan Kwaśny (sekretarz), Nikoła Sirakov, Grzegorz Pieczka i Zbigniew Kocjan (członkowie zarządu).

Komisję Rewizyjną stanowią: Andrzej Moś, Tomasz Januszyk i Rafał Łaś.

Stan obecny Koła to 45 pszczelarzy posiadających 480 rodzin pszczelich. Członkami Koła są pszczelarze w większości pochodzący z: Dankowic, Starej Wsi, Wilamowic i Zasola Bielańskiego.

Działalność Koła

Głównym celem Koła jest propagowanie nowoczesnej gospodarki pasiecznej i walka z chorobami pszczół. W latach 70-80 koło zajmowało się sprowadzaniem cukru dla pszczelarzy. W okresie stanu wojennego koła pszczelarskie otrzymywały cukier, który wówczas był na kartki. Dlatego w latach 1981-1987 liczba członków wzrosła z 28 pszczelarzy (141 rodzin pszczelich) do 109 (471 rodzin).

W latach 80 pszczelarze z naszego Koła aktywnie wspierali budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej, jak również Domu Pszczelarza w Bielsku-Białej.

Bardzo dobrze układa się nasza współpraca z Urzędem Gminy w Wilamowicach. Corocznie otrzymujemy wsparcie finansowe na działalność Koła. Wspierani przez „Bartnik” korzystamy z dotacji Agencji Rynku Rolnego.

Od roku 2007 Koło organizuje coroczne szkolenia z dziedziny chorób pszczół, które prowadzi dr Maria Zoń – specjalista chorób owadów użytkowych. Ponadto odbywają się u nas szkolenia dotyczące gospodarki pasiecznej. Dotychczas wykładowcami byli: dr Wiesław Londzin, Jerzy Kubeczek, Henryk Chmiel, Jan Ślosorz, Jan Kuder.

Ważne wydarzenia i imprezy w naszym Kole

4 października 2003 roku, pod patronatem Burmistrza Gminy Wilamowice Mariana Treli, zorganizowaliśmy uroczystość 65-lecia powstania Koła. Przybyli na nią: władze gminy, przedstawiciel powiatu, prezes „Bartnika”, księża z parafii Dankowice i Starej Wsi, przedstawiciele organizacji społecznych i samorządowych gminy, poczty sztandarowe i delegacje kół pszczelarskich z innych miejscowości, oraz pszczelarze z rodzinami i sympatycy pszczelarstwa. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele w Starej Wsi koncelebrowaną przez księdza proboszcza Jana Figurę z Dankowic, księdza proboszcza Grzegorza Thena ze Starej Wsi i księdza Józefa Dudę. Po mszy odbył się uroczysty przemarsz do budynku OSP w Starej Wsi, tam referat poświęcony historii Koła wygłosił prezes Stanisław Kamiński, po czym wręczono odznaczenia zasłużonym pszczelarzom. Po raz pierwszy w historii Koła medal im. księdza Jana Dzierżona otrzymał wieloletni prezes Stanisław Norymberczyk. Goście mieli również możliwość obejrzenia wystawy pszczelarskiej zorganizowanej przez Koło.

Wspólnie z ZPP „Bartnik” i Burmistrzem Gminy Wilamowice Koło Pszczelarzy w Starej Wsi zorganizowało VI Regionalne Dni Pszczelarza, które odbyły się w Wilamowicach w dniach 1-2 maja 2004 roku. Do przygotowania imprezy włączyły się też koła z Bestwiny, Hecznarowic i Pisarzowic. Pierwszego dnia odbyły się szkolenia, które prowadzili: dr W. Londzin, dr P. Chorbiński i inż. Cz. Korpysa. Drugi dzień rozpoczęła msza św., którą odprawił ks. dziekan Michał Boguta. We mszy licznie uczestniczyli pszczelarze na czele z pocztami sztandarowymi organizacji: sztandar ZPP „Bartnik” z Bielska-Białej, Związku Pszczelarzy z Częstochowy, kół pszczelarskich z Bestwiny, Gilowic i Oświęcimia. Po przemarszu na rynek, w szkole podstawowej odbył się wykład dr Jerzego Gali z dziedziny apiterapii. Następnie prezydent PZP Tadeusz Sabat w obecności prezesa „Bartnika” Włodzimierza Furtaka wręczył zasłużonym odznaczenia pszczelarskie. W ciągu tych dwóch dni można było obejrzeć wystawę pszczelarską oraz odwiedzić kiermasz z ulami, sprzętem pasiecznym i produktami pszczelimi.

Z inicjatywy prezesa Stanisława Kamińskiego i pszczelarzy zrzeszonych w kole w Starej Wsi, zakupiono reprodukcję obrazu MARIA REGINA APIUM, która została poświęcona 9 stycznia 2005 roku w kościele parafialnym w Starej Wsi. Obecnie obraz znajduje się w kapliczce przed izbą regionalną, w Starej Wsi. Do kościoła parafialnego w Dankowicach została zakupiona kopia tego obrazu, którą poświęcił biskup Tadeusz Rakoczy dnia 31 maja 2005, podczas uroczystości 100-lecia poświęcenia kościoła. Ten obraz kilka krotnie wędrował na spotkania we mszach świętych organizowanych przez związki pszczelarskie, między innymi Śląski Związek Pszczelarski w Katowicach (msza polowa na trutowisku) koła: Oświęcim Porąbka, Bestwina i inne. Po uzgodnieniu z kol. Stanisławem Kamiński (tel. 601576074), kopia obrazu Maria Regina Apium z kościoła parafialnego w Dankowicach może upiękrzyć spotkania braci pszczelarskiej na mszach św., majówkach itp. Zachęcamy do korzystania.

Koło uczestniczyło również w imprezach organizowanych przez Gminę Wilamowice, takich jak „Starowiejskie Wesele”, czy „Wilamowskie Śmiergusty”.

Koło corocznie zamawia mszę św. z okazji święta patrona pszczelarzy, po której odbywają się spotkanie opłatkowe z rodzinami. Latem każdego roku organizujemy spotkanie integracyjne w plenerze u jednego z pszczelarzy.

Jubileusz 80-lecia Koła Pszczelarzy w Starej Wsi

W sobotę 23 września 2017r., pszczelarze z Koła Pszczelarzy w Starej Wsi świętowali Jubileusz 80-lecia. Pogoda z ulewnym deszczem nie przeszkodziła w uroczystości. Uroczystość rozpoczęto msza świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego celebrowaną ks. Kardynała Kazimierza Nycza. W ceremonii uczestniczyli również ks. Proboszcz Grzegorz Then ze Starej Wsi, ks. Proboszcz Józef Jakubiec z Dankowic, ks. Proboszcz Marek Kręcioch z Kobiernic, który przybył z relikwiami św. Ambrożego oraz ks. Józef Duda.

Ufundowany przez członków Koła sztandar został poświęcony w asyście piętnastu pocztów sztandarowych przez ks. Kardynała i przekazany pszczelarzom.

Po uroczystej mszy św. na terenie przykościelnym ks. kardynał posadził „starowiejską lipę drobnolistną” i poświęcił przygotowane 80 lip na 80-lecie. Lipy z certyfikatem poświęcenia zabrali zgromadzeni pszczelarze.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przeszli do remizy OSP, gdzie prezes Koła – Kazimierz Furczyk przywitał zaproszonych gości. Uroczystość zaszczycili m.in. Jego Eminencja ks. kardynał Kazimierz Nycz, senator RP pan Andrzej Kamiński, starosta bielski pan Andrzej Płonka, burmistrz Gminy Wilamowice pan Marian Trela, członek zarządu PZP Leszek Bodzioch i prezes BZP BARTNIK pan Andrzej Walewski.

Historię Koła w krótkim zarysie przedstawił zastępca prezesa Henryk Widlarz. Powiedział m.in., że jednym z założycieli Koła 1937r. był Franciszek Nycz, ojciec obecnego na uroczystości ks. kardynała.

Następnie oficjalni goście przekazali jubileuszowe gratulacje i wręczyli okolicznościowe upominki.

Członek zarządu PZP i prezes BZP Andrzej Walewski wręczyli zasłużonym pszczelarzom związkowe odznaczenia.

Statuetkę ks. doktora Jana Dzierżona otrzymało Koło Pszczelarzy w Starej Wsi, a także wieloletni prezes Koła Stanisław Norymberczyk, który w imieniu odznaczonych podziękował władzom PZP za tak wysoką ocenę Koła i pszczelarzy ze Starej Wsi.

Medale ks. doktora Jana Dzierżona otrzymali: prezes Koła Kazimierz Furczyk i skarbnik Józef Nowak.

Złote odznaki PZP otrzymali: Jan Bieszczad oraz Jan Pucka.

Srebrne odznaki PZP otrzymali: Jerzy Adamowicz, Renisław Duda, Jan Faruga, Wiesław Fejdych, Ryszard Hoder, Adam Markiel, Małgorzata Moś, Andrzej Mynarski i Franciszek Pieczka.

Brązowe odznaki PZP otrzymali: Krzysztof Dobroczyński, Franciszek Pałczak, Ryszard Wiercigroch.

Ponadto PZP przyznał dyplomy za wybitny wkład w rozwój pszczelarstwa, który otrzymali: Jan Bieszczad, Renisław Duda, Wiesław Stawowczyk i Henryk Widlarz.

Do wspólnego obiadu przygrywała orkiestra dęta OSP w Starej Wsi. Na życzenie ks. kardynała orkiestra zagrała „Pierwszą brygadę”, którą nagrodzono gromkimi brawami.

Stanisław Norymberczyk

Pan Stanisław Norymberczyk – obecnie honorowy prezes Koła Pszczelarzy w Starej Wsi wychował się w rodzinie pszczelarskiej u wuja Jana Nycza „Knopka”. Ojciec pana Stanisława był oficerem Wojska Polskiego w okresie międzywojennym, odznaczony medalem w Bitwie Warszawskiej, zmarł wcześnie w czasie II wojny światowej.

W rodzinnej pasiece wuja bardzo chętnie pomagał mu w przeglądach i pozyskiwaniu miodu. Po pewnym czasie wuj wydzielił mu kilka rodzin i od tego czasu pan Stanisław stał się samodzielnym pszczelarzem.

 

Kiedy uczył się w technikum ogrodniczym w Bielsku-Białej jednym z przedmiotów było pszczelarstwo. Zauważony przez nauczycieli dostał zadanie opieki nad szkolną pasieką.

Od początku zajmowania się pszczołami pogłębiał swoją wiedzę. Ukończył kursy:

– stopnia podstawowego

– rzeczoznawców chorób pszczół

– kurs hodowców matek

Zdobyta wiedzą i doświadczeniem zawsze chętnie dzieli się z innymi a szczególnie młodymi pszczelarzami.

Za zasługi dla rozwoju pszczelarstwa regionie był wielokrotnie odznaczany. Najważniejsze odznaczenia to:

– w 1990 roku – medal za zasługi dla woj. Bielskiego

– w 2003 roku – medal ks. Dzierżona podczas jubileuszu 65-lecia Koła, było to pierwsze tak wysokie odznaczenie w Kole.

Działalność związkową rozpoczął w 1972 roku jako sekretarz Koła a następnie od 1981 roku był prezesem przez 21 lat.

W trudnym okresie lat 80-tych robił wszystko, aby pszczelarze mieli cukier dla pszczół.

Mocno angażował się w budowę Domu Pszczelarza w Bielsku-białej i Domu Pszczelarza w Kamiennej.

Obecnie posiada jeszcze kilka rodzin pszczelich, przy których pomaga mu wnuk i pan Stanisław ma nadzieję, że będzie jego następcą.

Za swoje zasługi podczas Jubileuszu 80-lecia Koła otrzymuje od PZP najwyższe odznaczenie jakie może otrzymać pszczelarz – statuetkę ks. doktora Jana Dzierżona. Gratulujemy!!!

 

Skład Zarządu Koła

Prezes koła: Kazimierz Furczyk

z-ca prezesa: Henryk Widlarz

Sekretarz: Renisław Duda

Skarbnik: Józef Nowak

czlonkowie zarządu: Ryszard Hoder Grzegorz Pieczka i Joanna Pałczak

Komisja Rewizyjna

przewodniczący: Tomasz Januszyk

członkowie:   Małgorzata Moś Ryszard Wiercigroch

Antoni Oleksy – opiekun koła pszczelarzy

Kontakt z Kołem telefon 508769494