PROGRAMY WSPARCIA – REFUNDACJE

Programy wsparcia – refundacje

WSPARCIE RYNKU PRODUKTÓW PSZCZELICH NA LATA 2020-2022

( wersja obowiązująca-wrzesień 2019 )

W dniu 17.09.2019 r. opublikowano Zarządzenie Nr 121/2019 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022 .
– pełny tekst TUTAJ

Załącznik nr 1 Projekt Szkolenie – otwórz

Załącznik nr 2 Projekt Zakup sprzętu pszczelarskiego – otwórz

Załącznik nr 3 Projekt Zakup leków do zwalczania warrozy – otwórz

Załącznik nr 4 Projekt Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej – otwórz

Załącznik nr 5 Projekt Zakup pszczół – otwórz

Załącznik nr 6 Projekt Analiza jakości miodu – otwórz

Załącznik nr 7 Wniosek o refundację – otwórz

Załącznik nr 8 Wykaz pszczelarzy – producentów produktów pszczelich, reprezentowanych przez podmiot uprawniony – otwórz

Załącznik nr 9 Ankieta – ­otwórz

UWAGA ZMIANY

Nastąpiły zmiany w Krajowym Programie Wsparcia Pszczelarstwa tj. od dnia 30 października 2020 r. będą obowiązywać zmienione Warunki udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zmiana polega na umożliwieniu refundacji kosztów zakupu elektryzatorów (pastuchów elektrycznych) oraz lokalizatorów GPS uli, w ramach działania Zakup urządzeń do prowadzenia gospodarki wędrownej.

Zarządzenia Nr 125/2020 z dnia 29 października 2020 r. Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmieniającego zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 17.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia Warunków udziału w mechanizmie „Wsparcie rynku produktów pszczelich” na lata 2020-2022. Zarządzenie nr 125/2020 – otwórz 

♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ♦ ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

Leki do zwalczania warrozy, podlegające refundacji i dopuszczone do obrotu na terenie Polski – stan 2020 rok