Koło Pszczelarzy – PORĄBKA

Koło Pszczelarzy w Porąbce

Koło Pszczelarzy w Porąbce zrzesza pszczelarzy z terenu: Porąbki, Kobiernic, Czańca, Bujakowa.

W strukturach organizacyjnych Koło podlega : Beskidzkiemu Związkowi Pszczelarzy „Bartnik” w Bielsku-Białej.

Jest dobrowolną, niezależną, samorządną, społeczną organizacją pszczelarską zrzeszoną w Polskim Związku Pszczelarzy.

Statutowymi zadaniami koła są:

-rozwijanie gospodarki pasiecznej

-szerzenie oświaty pszczelarsko-ekologicznej

-czuwanie nad przestrzeganiem przez pszczelarzy etyki zawodowej

-prowadzenie ewidencji członków

Władzami Koła Pszczelarzy są:

-walne zebranie członków

-zarząd

-komisja rewizyjna

17.02.2013 roku odbyły się wybory:

Zarząd koła:

Prezes – Fabia Józef tel: 603 721 427

Zastępca – Piwowarski Mirosław

Sekretarz – Komendera Zygmunt

Skarbnik – Talik Rafał

Członek – Kudłacz Stanisław

Członek- Janosz Andrzej

Członek – Wawak Maria

Członkowie Koła spotykają się cyklicznie w Sali Domu Kultury w Porąbce.

W czasie spotkań pszczelarze uzgadniają realizację zadań statutowych oraz udział w imprezach okolicznościowych.

Doświadczeni pszczelarze odpowiadają na pytania z dziedziny gospodarki pasiecznej.

BARTNIK w 2014 roku

Gminne Koło Pszczelarzy w Porąbce w 2014 roku liczy 52 członków posiadamy 700 rodzin pszczelich.

Członkowie naszego Koła brali udział:

  1. Regionalne Dni Pszczelarza w Węgierskiej Górce
  2. Święto Miodu w Żywcu
  3. Ogólnopolskie Dni Pszczelarza w Babimoście
  4. Wycieczka na Święto Miodu „Sądecki Bartnik”
  5. Dożynki Gminne w Czańcu

Braliśmy udział w szkoleniach o tematyce pszczelarskiej w Wilamowicach, Jawiszowicach, Andrychowie.

W 2014 roku odszedł na wieczny spoczynek kolega Szymalski Eugeniusz lat 87

Terminy spotkań członków Gminnego Koła Pszczelarzy w Porąbce w roku 2018

11 luty – Zebranie sprawozdawczo – wyborcze,

08 kwiecień, 10 czerwiec, 12 sierpień, 23 wrzesień,

wszystkie zebrania rozpoczynają się o gopdzinie 10.15

Wszelkie informacje pod numerem tel: 603 721 427

Gminne Koło Pszczelarzy w Porąbce serdecznie zaprasza do aktywnego udziału w uroczystościach: Majówka w Grojcu, Dni Porąbki, Dni Miodu Wisła, promocja produktów pszczelich Rajcza, Dożynki Gminne, Ogólnopolskie, Regionalne Dni Pszczelarzy, Uroczystości kościelne, pielgrzymka na Jasną Górę itp.