POBIERZ PLIK

* Umowa na zakup sprzętu : Umowa - zakup sprzetu

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne Zamówienie na sprzęt_indywidualne załącznik Nr 1
– wypełnia pszczelarz i przekazuje je prezesowi lub osobie wyznaczonej – ( zał. nr 1 )

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze: Zamówienie na sprzęt_zbiorcze załącznik Nr 2
– wypełniają prezesi, osoby wyznaczone – ( zał. nr 2 ) –

* Zamówienie na leki – ( zał. nr 3 ) – Zamówinie na leki załącznik Nr 3

* Zamówienie na matki pszczele, odkłady – ( zał. nr 4 ) – Zamówinie na matki załacznik Nr 4

* Lista członków koła – ( zał. nr 5 ) – Lista członków załącznik Nr 5

* Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich na rok 2022Oferta na matki pszczele na rok 2022

* Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich oraz odkładów w ramach refundacji na rok 2020/2021Oferta na odklady i matki -2020_2021

* INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA PRÓBEK DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZY PODEJRZENIU OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN – Zatrucia pszczol-instrukcja postępowania

* Sprawozdanie po przeprowadzonych wyborach w Kole (druk) – Sprawozdanie po wyborach

* Wniosek o nadanie „Brązowej Odznaki PZP”: Wniosek – brazowa odznaka

* Wniosek o nadanie „Srebrnej Odznaki PZP”: Wniosek – srebrna odznaka

* Wniosek o nadanie „Złotej Odznaki PZP”: Wniosek – zlota odznaka

* Wniosek o nadanie „Medalu ks. dr Jana Dzierżona: Wniosek – medal

* Wniosek o nadanie „Statuetki ks. dr Jana Dzierżona: Wniosek – statuetka

* Wniosek – sprzedaż bezpośrednia : Wniosek- sprzedaż bezpośrednia

* Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich – przykład: Opisowy projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich-przykład

* Ceremoniał Pocztów Sztandarowych:  Poczet sztandarowy - ceremoniał