POBIERZ PLIK

* Umowa na zakup sprzętu : Umowa - zakup sprzetu

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne  dla pasieki wędrownej- https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowienie-na-sprzet_indywidualne-zalacznik-Nr-1-6.xls
– wypełnia pszczelarz i przekazuje je prezesowi lub osobie wyznaczonej

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – indywidualne dla pasieki stacjonarnej – https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowienie-na-sprzet_indywidualne-zalacznik-Nr-1-6-2.xls
– wypełnia pszczelarz i przekazuje je prezesowi lub osobie wyznaczonej

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze dla pasiek stacjonarnych: https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowienie-na-sprzet_zbiorcze-zalacznik-Nr-2-3.xls
– wypełniają prezesi, osoby wyznaczone

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski – zbiorcze dla pasiek wędrownych: https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowienie-na-sprzet_zbiorcze-zalacznik-Nr-2-2.xls
– wypełniają prezesi, osoby wyznaczone

* Zamówienie na leki – ( zał nr. 3 ) :https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowinie-na-leki-zalacznik-Nr-3-3.xls

* Zamówienie na matki pszczele, odkłady – ( zał. nr 4 ) https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/Zamowinie-na-matki-zalacznik-Nr-4.xls

* Lista członków koła – ( zał. nr 5 ) – Lista członków załącznik Nr 5

* Ubezpieczenie Pasiek (zał. nr 7) https://bzp-bartnik.org.pl/wp-content/uploads/2022/08/ubezpieczenie-pasiek-zal.-nr-7.xls

*Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich na rok 2022Oferta na matki pszczele na rok 2022

* Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich oraz odkładów w ramach refundacji na rok 2020/2021Oferta na odklady i matki -2020_2021

* INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA PRÓBEK DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZY PODEJRZENIU OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN – Zatrucia pszczol-instrukcja postępowania

* Sprawozdanie po przeprowadzonych wyborach w Kole (druk) – Sprawozdanie po wyborach

* Wniosek o nadanie „Brązowej Odznaki PZP”: Wniosek – brazowa odznaka

* Wniosek o nadanie „Srebrnej Odznaki PZP”: Wniosek – srebrna odznaka

* Wniosek o nadanie „Złotej Odznaki PZP”: Wniosek – zlota odznaka

* Wniosek o nadanie „Medalu ks. dr Jana Dzierżona: Wniosek – medal

* Wniosek o nadanie „Statuetki ks. dr Jana Dzierżona: Wniosek – statuetka

* Wniosek – sprzedaż bezpośrednia : Wniosek- sprzedaż bezpośrednia

* Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich – przykład: Opisowy projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich-przykład

* Ceremoniał Pocztów Sztandarowych:  Poczet sztandarowy - ceremoniał