BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Odznaczenia i medale
Odznaczenia i medale

Do  końca   I  kwartału  należy  składać   wnioski  na odznaczenia  każdego roku

W biurze Związku  należy  pobrać  wnioski  na  odznaczenia  .

Zarząd koła  wypełnia  pierwszą stronę  wniosku    ,wszystkie rubryki należy  wypełnić i dokładnie  opisać -
działalność  kandydata  na rzecz  pszczelarstwa . Prosimy  o typowanie  osób  zasłużonych, 
których  działalność  była  rzeczywista  na  rzecz  pszczelarstwa .
Podpisany  wniosek przez  Prezesa  i Sekretarza  KOŁA  składa  się  do  Biura  BZP BARTNIK.

Złożone przez  koła  wnioski  są  rozpatrywane  przez  ZARZĄD    BZP BARTNIK i  odsyłane  do  PZP   w  WARSZAWIE  . 
PZP przyznaje  odznaczenia  dla naszego ZWIĄZKU .

Roczne limity nadawanych  odznaczeń dla  BZP BARTNIK wynoszą ;

MEDAL  KS. DR JANA  DZIERŻONIA   10 szt  ,
ZŁOTEJ ODZNAKI PZP  15 SZT , SERBNEJ ODZNAKI  PZP – 20  SZT , BRĄZOWEJ ODZNAKI PZP 25 SZT .
Zasady  przyznawania  odznak  honorowych  PZP  można  uzyskać  na  stronie www.związek-pszczelarski .pl

Brązową  odznakę  PZP  może  otrzymać osoby  które  posiadają  5 – letni  staż w działalności związkowej  .

Srebrną  odznakę  PZP  może  otrzymać osoby  które  posiadają  10 – letni  staż w działalności związkowej  .

Złotą  odznakę  PZP  może  otrzymać osoby  które  posiadają  15 – letni  staż w działalności związkowej  .

Medal im. Ks. Dr JANA  DZIERŻONIA   może  otrzymać osoby  które  posiadają  20 – letni  staż w działalności związkowej  .

Posiadanie  odznaki niższej rangi  UPRAWNIA  DO UZYSKANIA  ODZNAKI O WYŻSZEJ RANDZE.

Wręczanie odznaczeń praktykuje  się  przy imprezach okolicznościowych  ZWIĄZKOWYCH .

Odznaczenia  wręcza Prezydent , Członek  Zarządu PZP LUB  OSOBA  upoważniona  przez Zarząd   PZP

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt