Koło Pszczelarzy – OŚWIĘCIM

Historia koła

Dokładna data powstania Związku Pszczelarzy nie jest znana. Wiadomo jednak, że od roku 1932 istniał Powiatowy Związek Pszczelarzy w Oświęcimiu. Po przeniesieniu powiatu do miejscowości Biała Krakowska powstał pod nazwą „ Rodzina Kolejowa” . Związek Pszczelarski w Oświęcimiu, którego siedziba mieściła się przy Rynku Głównym 8. Wybrano zarząd, w którego skład weszli: Stefan Bielewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Stare Stawy – prezes, Mieczysław Relich – v-ce prezes, Jan Dydo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach – skarbnik, Wiktor Myrtko – sekretarz. Składki wynosiły na ten czas 50 groszy miesięcznie, a cena cukru 30 gr /kg.

Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej Związek Pszczelarski przestał istnieć. Członkowie zarządu koła pszczelarzy w Oświęcimiu zostali wywiezieni do obozów Wachau i Sachsen Hausen, gdzie zginęli. Literatura pszczelarska, którą posiadał zarząd Koła została zniszczona przez Niemców. Z chwilą wyzwolenia, jesienią 1945 roku byli pszczelarze: Alojzy Engels i Mieczysław Relich, którym udało się uniknąć wywiezienia reaktywowali działalność koła i wspomagali młodych pszczelarzy radą i doświadczeniem.

Na początku lat 60-tych Kolo przechodziło kryzys organizacyjny. W 1965 roku na czele kola stanął Józef Hurnik z Zaborza. W tych latach kolo liczyło 20 członków posiadający 120 rodzin pszczelich. W 1968 roku członkowie kola zasadzili 1100 drzewek, w tym 450 lip i 650 akacji na nieużytkach wzdłuż rzeki Soły na Zasolu. Akcję powtórzono w następnym roku i wysadzono 3600 drzew i krzewów. W 1970 roku Koło wspólnie z nadzorem Wodnym – Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczęło zadrzewianie nieużytków wokół Soły. Za akcję tę odpowiadali koledzy Teodor Maca i Jan Grzesiak (pracownik nadzoru wodnego). Za wykonaną pracę otrzymali dyplomy od Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

W roku 1975 wskutek zmian administracyjnych kraju, Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu automatycznie stało się członkiem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku-Białej. W 1977 roku pszczelarze z Oświęcimia otrzymali dyplom honorowy za zdobycie III miejsca we współzawodnictwie Kół Pszczelarskich. W pracach Koła uczestniczyło 47 członków, wśród których wyróżniali się koledzy: Maca i Chmielnik.

W roku 1980 członków koła było 117, którzy posiadali 1098 rodzin pszczelich, w tym było 5 mistrzów dyplomowanych i 4 rzeczoznawców chorób pszczelich. W 1981 roku odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik ks. Jana Dzierżona w Kluczborku. Pszczelarze z Oświęcimia na ten cel przeznaczyli 5100 zł. Kolo finansowo wspierało budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej.

W roku 1983 Koło obchodziło Jubileusz 50 lecia istnienia. Podczas uroczystości wręczono nagrody książkowe. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bielsku-Białej przyznał odznaczenia dla zasłużonych pszczelarzy. Została zorganizowana wystawa pszczelarska.

Rok 1996 był rokiem przygotowawczym do V Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Bielsku-Białej, z naszego koła oddelegowano 2 kolegów. Na naszym terenie przygotowano dla uczestników XV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza zwiedzanie pasieki u kolegi Walczaka i zorganizowano nieodpłatnie zwiedzanie obozu koncentracyjnego. Z inicjatywy Koła wspomniane uroczystości zostały wsparte kwotą 13000 zł (13 milionów).

Rok 2000, członek koła Krzysztof Zych wraz z zarządem podjęli decyzję budowy mini skansenu na prywatnej posesji w Grojcu.

Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku – Białej przyznał Dyplom Uznania dla Kola za zasługi wniesione w rozwój pszczelarstwa.

Z okazji 70 lecia ufundowano Sztandar dla koła z inicjatywy członków koła.

W dniach 4 – 5 września 1999 roku w Oświęcimiu zorganizowano

I Regionalne Dni Pszczelarza, których organizatorami byli: Koło Oświęcim oraz ZPP „Bartnik” Bielsko-Biała. W tych dniach odbyły się szkolenia dla pszczelarzy oraz konsumentów miodu, degustacja miodów i kiermasz sprzętu pszczelarskiego. Swą obecnością zaszczycił nas pszczelarz z Kalisza kol. Jerzy Gnerowicz, który uświetnił imprezę największymi na święcie zbiorami o tematyce pszczelej. Władzę PZP reprezentowali kol. Roman Bartoń, który odznaczył zasłużonych pszczelarzy. Medal Dzierżona otrzymał kol, Józef Hurnik.

75 lecie Koła odbyło się 1 września 2007 roku połączone z IX Regionalnymi Dniami Pszczelarza. Impreza odbyła się pod patronatem Starosty Powiatu Oświęcimskiego Józefa Kały.

* * * * * * * * * * OGŁOSZENIE * * * * * * * * * *

     Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu zaprasza wszystkich członków na szkolenie, którego tematem będzie zwalczania warrozy. Szkolenie przeprowadzi Pan Rafał Orlicki przedstawiciel firmy Vet-Animal.
Szkolenie odbędzie się w dniu 03.10.2021. o godzinie 10.00 w Oświęcimiu przy ul. Bema 8 (budynek Szkoły Mistrzostwa Sportowego )

Zaprasza
Prezes Koła Józef Faruga wraz z Zarządem