Koło Pszczelarzy – OŚWIĘCIM

HISTORIA KOŁA PSZCZELARZY ZIEMI OŚWIĘCIMSKIEJ W OŚWIĘCIMIU

Dokładna data powstania Koła Pszczelarzy nie jest znana. Wiadomo jednak, że od 1932 r. istniało Stowarzyszenie Pszczelarskie w Oświęcimiu. Po przeniesieniu powiatu do miejscowości Biała Krakowska powstał pod nazwą „Rodzina kolejowa” Związek Pszczelarski w Oświęcimiu, którego siedziba mieściła się przy Rynku Głównym 8. W skład zarządu wchodzili: Stefan Bielewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej Stare Stawy – prezes, Mieczysław Relich – v-ce prezes, Jan Dydo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach – skarbnik, Wiktor Myrtko – sekretarz. Wysokość składek członkowskich tym czasie to 50 gr miesięcznie, a cena cukru wynosiła 30 gr za 1 kilogram.

Z chwilą wybuchu II Wojny Światowej Związek Pszczelarski przestał istnieć. Liczni członkowie Związku zostali wywiezieni do obozów w Dachau i Sachsenhausen. Dokumenty z  działalności Związku, którą posiadał zarząd Związku została zniszczona przez Niemców. Po wyzwoleniu, jesienią 1945 r. członkowie Związku: Alojzy Etgens i Mieczysław Relich, którym udało sie uniknąć więzienia reaktywowali działalność Związku i wspomagali młodych pszczelarzy radą i doświadczeniem.

Do roku 1960 zarząd związku stanowili Alojzy Etgens-prezes, Mieczysław Relich i Tadeusz Piskorz.

W latach 1960 -1965 zarząd Powiatowego Związku Pszczelarzy przeniesiono do Ket. Pszczelarze z Oświęcimia  nie uczestniczyli z zebraniach lecz nadal spotykali się w Oświęcimiu.

W 1965 r. na czele Miejscowego Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu stanął Józef Hurnik z Zaborza. W skład zarządu weszli Paweł Dziekan i Teodor Maca. W latach tych Koło liczyło około 20 członków i 120 rodzin pszczelich. W 1968 r. członkowie Koła zasadzili 1100 drzewek, w tym: 450 lip i 650 akacji na nieużytkach wzdłuż rzeki Soły na Zasolu. Czynny udział w tej akcji wzięli koledzy: Teodor Maca i Władysław Marszałek.

W 1968 r prezesem koła został Wilhelm Chmelik i pełnił tą funkcją przez 4 kadencje do 1981 roku. W latach 1968 – 1981 w zarządzie koła pracowali Teodor Maca, Franciszek Mitoraj, Władysław Marszałek, Tadeusz Hofman, Bronisław Pawłowski. Tadeusz Ćwiklicki, Bronisław Pawłowski, Stanisław Chrzan i Rudolf Rusecki. W 1969 roku posadzono 3600 drzew i krzewów miododajnych. W 1970 r. Koło wspólnie z Nadzorem Wodnym – Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa rozpoczęto zadrzewianie  nieużytków przy brzegach Soły. Za akcję tę Teodor Maca otrzymał dyplom od Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

W roku 1975 wskutek zmian administracyjnych , Koło stało się członkiem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku-Białej. W1977 r. pszczelarze z Oświęcimia otrzymali dyplom honorowy za zdobycie III miejsca we współzawodnictwie okręgowych Kół Pszczelarskich. W pracach Koła uczestniczyło 47 członków, wśród których wyróżniali się koledzy: Teodor Maca i Wilhelm Chmelik.

W 1978r. koło liczyło 84 członków. W tym czasie przyznano po raz pierwszy w historii Koła wyróżniającym się pszczelarzom  srebrną odznaka Polskiego Związku Pszczelarskiego. Odznaczenia otrzymali T. Maca, A. Hajduk, T. Ćwiklicki, B. Pawłowski, J. Ryt, T. Hofman, R. Rusecki.

W 1980 r. do Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu należało 117 pszczelarzy posiadających 1098 rodzin pszczelich. W szeregach koła było już 5 mistrzów pszczelarskich i 4 rzeczoznawców chorób pszczelich.

W roku 1981 odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik ks. Jana Dzierżona w Kluczborku. Pszczelarze z Oświęcimia na ten cel przekazali 5100 zł. Koło finansowo wspierało również budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej oraz Domu Pszczelarza w Bielsku-Białej.

W1981 roku prezesem koła został Franciszek Grygiel a do zarządu weszli: Stanisław Rakoczy, Julian Żyła i Franciszek Czarnik.

W 1982 r. Koło otrzymało dyplom za zajęcie III miejsca  we współzawodnictwie Kół Pszczelarskich na terenie województwa bielskiego. Koło zrzeszało wtedy 156 członków

W 1983 r. Koło Pszczelarzy obchodziło Jubileusz 50-lecia istnienia, opóźniony ze względu na rystrykcje stanu wojennego. Złote gody rozpoczęły się w Domu Kultury Zakładów Chemicznych Oświęcim gdzie zorganizowano wystawę pszczelarską a Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Bielsku-Białej przyznał odznaki dla zasłużonych pszczelarzy.

Kolejne lata obfitowały w dużą ilość wycieczek do atrakcyjnych pasiek i miejsc związanych z  pszczelarstwem oraz szkoleń organizowanych na miejscu i wyjazdowych. Do cyklicznych imprez pszczelarskich doszły coroczne wyjazdy na pielgrzymkę do Częstochowy na Jasną Górę w dniu 7 grudnia tj. w dniu Świętego Ambrożego patrona pszczelarzy oraz spotkania opłatkowe w ZDK w Oświęcimiu.

W 1984 prezesem Koła został Leszek Sorbeński a do zarządu weszli: Marek Zaręba, Marek Hoder i Józef Nowak.

W 1988 prezesem koła został Gustaw Kamiński a skład zarządu stanowili: Julian Żyła, Jan Oświęcimka i Józef Nowak.

W roku 1991 został zorganizowany kurs podstawowy w naszym Kole dla nowych pszczelarzy chętnych podnieść swoje kwalifikacje.

Prezesem koła wówczas był Jan Walus i pełnił tą funkcje przez dwie kadencje. W zarządzie w tym czasie pracowali Józef Kolniak, Józef Chałupnik, Józef Nowak, Franciszek Grygiel, Stanisław Kotlarczyk i Antoni Oleksy.

Rok 1992 był rokiem Jubileuszu 60-lecia Koła. Na uroczystości kol. Janik z WZP wręczył pszczelarzom odznaki oraz dyplomy okolicznościowe.

Rok 1996 był rokiem przygotowań do XV Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Bielsku-Białej które odbyły się w dniach 12-14 września 1997 r. Z inicjatywy Koła w/w uroczystości zostały wsparte finansowo kwotą 1300 zł. Z Koła naszego zostało oddelegowanych dwóch pszczelarzy do pomocy przy uroczystościach na terenie Bielska. Na naszym terenie przygotowano dla zwiedzających pasiekę kol. Teodora Waleczka z Dworów Drugich oraz zapewniono czterem wycieczkom nieodpłatne zwiedzanie Muzeum Obozu Koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu.

W !999 roku Koło zorganizowało I Regionalne Dni Pszczelarza w Oświęcimiu. Zorganizowano wystawę pszczelarską oraz stoiska firm ze sprzętem pszczelarskim.

Z inicjatywy kol. Krzysztofa Zycha w roku 2000 Koło podjęło decyzję o utworzeniu skansenu pszczelarskiego w Grojcu którego został opiekunem.

W styczniu 2002 r. Koło Pszczelarzy w Oświęcimiu otrzymało Dyplom Uznania za wybitne zasługi wniesione w rozwój pszczelarstwa i za długotrwały aktywny udział w działalności społecznej na rzecz Związku Pszczelarz Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku-Białej.

W 2002 roku prezesem koła został Stanisław Kotlarczyk i pełnił tą funkcję przez 4 kadencje do 2018 r. W zarządzie w tym czasie pracowali Antoni Oleksy, Józef Nowak, Józef Chałupnik, Stanisław Oleksy, Władysław Pastuszka, Józef Faruga i Robert Nowak.

W roku 2002 Koło obchodziło Jubileusz 70-lecia. Ufundowany z tej okazji sztandar poświęcony został 7 września podczas uroczystości jubileuszowych. Na sztandarze pojawiła się nazwa Koło Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej co odzwierciedla poszerzony obszar działalności jakie prowadzi obecnie Koło. Członkami Koła w większości są mieszkańcy Miasta Oświęcimia, Gminy Oświęcim, Gminy Polanka Wielka, Gminy Przeciszów. Ponadto naszymi członkami są też mieszkańcy Bierunia, Brzeszcz, Osieka, Spytkowic, Tenczynka, Warszawy, Wilamowic i Zatora.

Od 2005 roku Koło corocznie uczestniczy w organizowanym w Oświęcimiu Pikniku Organizacji Pozarządowych a od 2006 roku członkowie Koła biorą udział w konkursie Małopolski Smak.

Od 2007 r utrwaliły się spotkania integracyjne z członkami zaprzyjaźnionych  kół pszczelarskich oraz lokalnymi władzami samorządowymi.

Jest to  tzw. „majówka” z okazji rozpoczęcia sezonu pszczelarskiego, i tradycyjne „prażone” na zakończenie sezonu pszczelarskiego. Spotkania organizowane były początkowo w skansenie pszczelarskim w Grojcu.

We wrześniu 2007 r w ramach obchodów 75-lecia Koła zorganizowano w Oświęcimiu IX Regionalne Dni Pszczelarzy Beskidzkich. Po mszy świętej w kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w uroczystej sesji Rady Miasta gdzie nasze koło odznaczone zostało Medalem Miasta Oświęcimia. Podczas uroczystości jubileuszowych Koło uhonorowano także Medalem Województwa Małopolskiego. W tym okresie koło liczyło 88 pszczelarzy.

W 2012  w Kole było 96 pszczelarzy gospodarujących na 1627 pniach pszczelich. W tym roku Koło zorganizowało XIV Regionalne Dni Pszczelarzy Beskidzkich w ramach  uroczystości jubileuszu 80-lecia Koła.

Uroczystości rozpoczęto uroczystym przemarszem pocztów sztandarowych w asyście orkiestry spod OCK na mszę świętą w kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. W hali głównej OCK zorganizowano wystawę fotograficzną i zaprezentowano eksponaty i pamiątki z działalności Koła oraz zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci. Wykład o tematyce  wpływu spożywanych produktów pszczelich na zdrowie poprowadził profesor Ryszard Czarnecki

Podczas uroczystości na które przybył Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat nagrodzono pszczelarzy odznakami PZP. Koło Pszczelarzy Statuetkę otrzymał Statuetkę Księdza Dzierżona.

Kolejna lata to stopniowy wzrost liczebności członków koła i kolejne spotkania wpisujące się w cykliczne imprezy w Kole Pszczelarzy.

W pierwszą niedzielę po Święcie patrona pszczelarzy przypadającym na 7 grudnia Koło organizuje Mszę Świętą w kościele w Grojcu. W mszach uczestniczą poczty sztandarowe zaproszonych zaprzyjaźnionych kół pszczelarskich.

Po mszach organizowane są spotkania pszczelarzy, władz samorządowych oraz sympatyków pszczelarstwa.

W kole co roku w ramach zebrania organizowane są szkolenia dotyczące gospodarki pasiecznej oraz walki z chorobami pszczół, kiermasz połączmy z wymianą wosku na węzę, ponadto koło organizuje zakup matek pszczelich użytkowych dla poprawy pogłowia pszczół w naszym rejonie.

W grudniu 2015 r w kościele w Grojcu czciliśmy relikwie św. Ambrożego które zostały sprowadzone z Mediolanu do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Żabiej Woli w 2014 r.

Po uroczystej mszy świętej w której uczestniczyło 15 pocztów sztandarowych władze samorządowe powiatowe, miejskie i gminne oraz Prezydent Polskiego związku Pszczelarskiego Tadeusz Sabat odbyło się spotkanie pszczelarzy i zaproszonych gości w sali Domu Ludowego.

W 2018 r na zebraniu sprawozdawczo wyborczym wybrano zarząd w skład którego weszli. Józef Faruga-prezes, Ryszard Walczyk, Józef Chałupnik, Władysław Pastuszka, Stanisław Grabowski, Robert Nowak i Bogusław Raj.

Od tego roku zebrania zarządu odbywają się w gminnym budynku GOPS na w salce udostępnionej przez Sołtysa Osady Stawy Grojeckie. Na utwardzonym placu za budynkiem pod namiotem organizowane są spotkania na rozpoczęcie i zakończenie sezonu .

W 2019 r Pszczelarze z Koła Ziemi Oświęcimskiej wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach XXXVII Dni Pszczelarza w Bielsku -Białej

Obecnie tj. w sezonie 2021/2022 koło liczy 111 członków posiadających 1880 pni pszczelich.

Zarząd Koła

Prezes: Raj Bogusław
Wiceprezes: Osoba Paweł
Sekretarz: Walczyk Ryszard
Skarbnik: Grabowski Stanisław
Członek Zarządu: Robert Nowak
Członek Zarządu: Chałupnik Józef

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Mleczko Jan
Zastępca: Oleksy Stanisław
Sekretarz: Bratek Tomasz

Delegaci na Zjazd BZP Bartnik

Oleksy Antoni
Sosulski Dariusz
Raj Bogusław
Walczyk Ryszard
Chałupnik Józef
Kusak Franciszek

Zebrania odbywają się w czytelni Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu w pierwszą niedziele miesiąca.

Strona internetowa koła.

www.pszczelarze.iap.pl