Koło Pszczelarzy – OSIEK

Koło Pszczelarzy Osiek

Tak to się zaczęło…

Koło Pszczelarzy w Osieku powstałe 04.06.1972 r. z inicjatywy kol. Ludwika Urbańczyka i prezesa powiatowego ZPW w Oświęcimiu Ignacego Ryfa oraz sekretarza powiatowego Wilhelma Chmielika. Koło Pszczelarzy w Osieku było członkiem ZWP w Krakowie. W tym zebraniu organizacyjnym brało udział 14-stu członków, którzy posiadali 96 rodzin pszczelich.

Są tą /imienny wykaz/:
Urbańczyk Ludwik Mitoraj Stanisław
Jęczalik Marian Cieciak Andrzej
Drzewiecki Maciej Juras Franciszek
Pilarz Albin Bies Andrzej
Klęczar Franciszek Bies Józef
Mleczek Ludwik Bies Stefan
Jurczyk Jan Kawczak Andrzej

Z pośród nich wybrano Zarząd Koła Pszczelarzy w Osieku w składzie:
Prezes – Jęczalik Marian
Zastępca – Bies Stefan
Skarbnik – Cieciak Andrzej
Sekretarz – Drzewiecki Maciej

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
Przewodniczący – Bies Andrzej
Członek – Urbańczyk Ludwik
Członek – Kawczak Andrzej

Od początku założenia Koła Pszczelarzy w Osieku została założona Kronika, do której wpisywano najważniejsze wydarzenia Koła. Była ona prowadzona przez Pana Mariana Jęczalika, a córka Teresa Kubica przeprowadzała w niej zapisy od 1972 r. do 1983r.

Obecnie koło liczy 50 członków posiadających łącznie 925 rodzin pszczelich, a w Zarządzie Koła są:

Prezes:                Bąbacz Tadeusz
Z-ca prezesa:     Luranc Seweryn
Skarbnik:            Płonka Jan
Sekretarz:          Adamus Franciszek
Gospodarz:        Grzesło Adam
Członek:              Hankus Krzysztof
Członek :             Hałat Dariusz

Zebrania członków koła odbywają się każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 10.00 .

UWAGA ( W lutym 2022 r. zebranie członków koła z przyczyn organizacyjnych odbędzie się wyjątkowo w dniu 20 lutego 2022 r.)

Natomiast tradycją stały się coroczne spotkania rozpoczynające i kończące sezon pszczelarski oraz spotkania opłatkowe , wtedy zasiadamy przy stołach z osobami towarzyszącymi oraz zaproszonymi gośćmi.

 

  

Zarząd Koła Pszczelarzy Osiek

Link do relacji wideo Z Jubileuszu 50-lecia Koła Pszczelarzy w Osieku :

https://drive.google.com/file/d/1n2–Gc5yJPF_uAI1IGUJ36csY7BZDM8W/view

Złote Gody