Koło Pszczelarzy – HAŻLACH

Koło Pszczelarzy Hażlach

Historia koła pszczelarskiego w Hażlachu:

 

Grupa pasjonatów pszczelarstwa pod wodzą nauczyciela A. Fubały zwołała zebranie pszczelarzy w dniu 17.02.1974r.W trakcie zebrania powołano zarząd Koła Pszczelarzy w Hażlachu w składzie J. Peler (przewodniczący), L Kędzierski (prezes) .

Do komisji rewizyjnej weszli wtedy K. Niemczyk, K. Machej i K. Tomica. Koło w momencie powstania liczyło 23 osoby. W początkowych latach następował gwałtowny przyrost członków, w roku 1977r. było 94 członków i 568 rodzin pszczelich. W roku 1978 zorganizowano pierwszy kurs na mistrza pszczelarskiego, dla pszczelarzy Powiatu Cieszyńskiego, który ukończyło 18 osób w tym 6 osób z Koła Hażlach – F. Szpin – Hażlach, W. Boruta – Hażlach, K Pilch – Kończyce Małe, J. Rudol – Kończyce, J. Mędrek – Kończyce, Z. Opioła – Hażlach.

W roku 1979 zrezygnował prezes koła Józef Peler ze względu na stan zdrowia, na jego miejsce wybrano Jana Rudola.

W 1984 roku po 10 latach od założenia koła liczyło ono już 135 członków i 906 rodzin pszczelich.

W 1985 roku nastąpiły zmiany w zarządzie koła: prezes – J. Rudol, zastępca prezesa – T. Pilorz, sekretarz – A. Fukała, zastępca sekretarza – J. Szturc, skarbnik – H. Hanzel.

Lata 80 to czas gwałtownego spadku liczebności rodzin pszczelich spowodowany roztoczami warrozy, zostało zaledwie 60 rodzin pszczelich.

Lata 90 był to również czas walki z warrozą dodatkowo koło borykało się z brakiem nowych pszczelarzy.

1997 rok zaowocował zakupem pasieki, a dwa lata później ule oddano na użytek koła.

Od roku 2000 niestety ubywa członków, ich ilość oscyluje w granicach 25-30 i około 600 rodzin pszczelich.

Koło organizuje wycieczki i szkolenia dla swoich członków, a także współpracuje z zaprzyjaźnionymi kołami: Zebrzydowice, Kaczyce, Kończyce oraz Karviná, i Dětmarovice w Czechach.

11 listopada 2017r. prezes naszego koła  Jan Rudol został uhonorowany laurem srebrnej Cieszynianki.

W dniu 16 lutego 2020 r.  odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Po 41 latach odszedł z stanowiska prezesa koła Jan Rudol, który za swoją wieloletnią pracę otrzymał podziękowania od wójta gminy Hażlach, pszczelarzy z koła oraz prezesów z kół okolicznych.

Został wybrany nowy zarząd w składzie.
Adam Zawada – Prezes
Adam Marciniak –  zastępca prezesa
Czesław Hanzel – sekretarz
Mateusz Maziec  – skarbnik
Mirosław Wawrzyczek
Jan Tomica
Antoni Bielesz.
Fanpage na facebooku, gdzie znajdują się aktualności z życia naszego koła:

Kontakt:
Prezes – Adam Zawada – tel. kontaktowy: 502 438 157
e-mail:  pszczelarzehazlach@gmail.com

****  A K T U A L N O Ś C I  ****

Z uwagi na trwający stan epidemiologiczny nie jest możliwa organizacja zebrania walnego w takiej formie jak zwykle. Spotkanie z zachowaniem reżimu sanitarnego odbędzie się 14 lutego 2021  następująco:
– zebranie zarządu o godzinie 14.00
– zebranie prezesa z komisją rewizyjną o godzinie 14.45
– skarbnik będzie przyjmował opłaty i zapotrzebowanie na leki na rok 2021  od godziny 14.45 do 17.00
– prezes oraz zarząd będą do dyspozycji od godziny 15.00
Spotkanie odbędzie się Bibliotece Gminnej przy ul. Główna 37 w Hażlach

PS.
1. Kto nie był obecny na spotkaniu może dokonać wpłaty (skladka, ulowe i leki) na konto po uprzednim kontakcie z prezesem ( proszę uregulować płatność do końca lutego ).
2. Rozpoczynamy zbiórkę wolnych datków na sztandar, szczegóły u prezesa.
3. Kto jest chętny na prenumeratę „pasieki” lub kontynuację obecnej również proszę kontaktować się z Adamem Zawadą.
4. Jeżeli ktoś posiada pisma lub książki pszczelarskie chętnie przyjmiemy w celu powiększenia biblioteki koła.
5. Do końca lutego będziemy zamawiać ciasto w opakowaniach 2kg (1kg-3.5zl). Zapisy u prezesa.
6. Można się zapisywać na matki pszczele oraz odkłady refundowane z KOWR.

Serdecznie zapraszamy.