Koło Pszczelarzy – GILOWICE

Koło Pszczelarzy – Gilowice

Beskidzkie Międzygminne Koło Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach to największe na Podbeskidziu koło pszczelarskie, które zrzesza pszczelarzy z czterech gmin: Gilowice, Łękawicę, Ślemień oraz Stryszawę.

Sztandar Beskidzkiego Międzygminnego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach

Sztandar Beskidzkiego Międzygminnego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach. 2017 r.

Miejscowe Koło Pszczelarzy w Gilowicach zostało założone 15 marca 1970 roku. Skupiało na początku 18 pszczelarzy. W czasie istnienia Gminy Gilowice – Ślemień przekształciło się w Gminne Koło Pszczelarzy w Gilowicach (1977 r.).
Kolejno prezesami koła byli: Augustyn Walaszek, Julian Luber oraz Marian Adamek, który przez 37 lat nieprzerwanie pełnił funkcję prezesa. Obecnie od 2014 roku prezesem koła jest Piotr Biernat mieszkający w Kocierzu Moszczanickim.
W 1980 roku, ze składek członków Gminnego Koła Pszczelarzy został ufundowany pierwszy sztandar. Na awersie sztandaru na zielonym tle znajduje się biały orzeł oraz napis „Polska Rzeczpospolita Ludowa”. Natomiast na rewersie
na miodowo – żółtym tle wizerunek św. Ambrożego oraz napis „Gminne Koło Pszczelarzy w Gilowicach”. W skład Komitetu Fundacji Sztandaru weszli: Marian Adamek, Tadeusz Rus, Józef Lejawka, Julian Kubielas i Jan Gąsiorek.
Obecnie Koło należy do największych kół pszczelarskich na Podbeskidziu. Według danych z 2017 r. zrzesza 86 pszczelarzy z terenu Gmin: Gilowice (21 pszczelarzy), Łękawica (21), Ślemień (15), Stryszawa (14) oraz 20 pszczelarzy z innych gmin takich jak: Świnna, Jeleśnia, Sucha Beskidzka oraz Żywiec.
Przychylając się do sugestii pszczelarzy z Gminy Stryszawa, Łękawica oraz Ślemień Zarząd Koła Pszczelarzy w Gilowicach podjął decyzję o zmianie dotychczasowej nazwy koła. Na walnym zebraniu Gminnego Koła Pszczelarzy w Gilowicach 26 lutego 2017 r. jednogłośnie została podjęta uchwała nr 2/2017 r. w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy na Beskidzkie Międzygminne Koło Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach oraz o fundacji nowego sztandaru.
W skład Komitetu Fundacji Sztandaru weszli: Wojciech Bąk, Antoni Bargiel, Zdzisław Gąsiorek, Jan Gibas, Arkadiusz Pochopień i Robert Wośko.
Na nowym sztandarze znajdują się aktualne nazwy i symbole, które nawiązują również do tradycji. Na awersie widnieje godło oraz nazwa „Rzeczpospolita Polska”.
Na rewersie oprócz nowej nazwy koła, przedstawiony jest wizerunek św. Ambrożego i herby gmin, z których pochodzą członkowie koła (Stryszawa, Gilowice, Łękawica i Ślemień).
Znajduje się tam również data założenia Koła Pszczelarzy w Gilowicach – 1970r. oraz data ufundowania nowego sztandaru- 2017 r.
Stary, pamiątkowy sztandar wraz z nowym został umieszczony w gablotach na honorowym miejscu w nowej siedzibie Beskidzkiego Międzygminnego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Gilowicach.