Koło Pszczelarzy – CIESZYN

Pszczoły nie gryzą tylko żądlą, poczuj różnicę !

Spotkania członków koła w 2018 roku odbywać się będą w drugą środę miesiąca o godz. 1630 w Książnicy Cieszyńskiej ul. Mennicza 45.

W trakcie zebrania odczytywany jest artykuł z prasy pszczelarskiej, który następnie poddawany jest dyskusji. Poruszane są również bieżące tematy dotyczące hodowli pszczół oraz sprawy organizacyjne koła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pszczelarstwem.

Skład Zarządu Koła

 • Prezes: Krystian Iskrzycki
 • Sekretarz: Ewa Witoszek
 • Skarbnik: Witold Witala
 • A. Walewski – opiekun koła pszczelarzy z ramienia BZP Bartnik w Bielsku – Białej

Kontakt z Kołem

Działalność Koła

Historia pszczelarstwa na Ziemi Cieszyńskiej jest bardzo bogata. Ważnym momentem było powołanie w 1872 r. sekcji ogrodniczo – pszczelarskiej przy Towarzystwie Rolniczym Ziemi Cieszyńskiej, a w 1913 r. założenie samodzielnego Towarzystwa Ogrodniczo – Pszczelarskiego dla Księstwa Cieszyńskiego. Towarzystwo to od 1921 r. zrzeszało również organizacje pokrewne z Bielska oraz Skoczowa.

Ważnym ośrodkiem edukacyjnym dla środowiska pszczelarzy była pasieka, Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, położona na Gułdowach. W miejscu tym kształcili się i doskonalili swoje umiejętności pszczelarze również z spoza naszego regionu.

Po drugiej wojnie światowej cieszyńscy pszczelarze tworzyli Powiatowy Związek Pszczelarzy przy Wojewódzkim Związku w Katowicach. W latach pięćdziesiątych organizacja została włączona do Związku Samopomocy Chłopskiej.

Kolejne zmiany w strukturach organizacyjnych miały miejsce w 1956 r., kiedy to powołano Powiatowy Związek Pszczelarzy przynależny do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Związek Powiatowy przestał istnieć w 1960 r., a w jego miejsce powołano Powiatowe Koło Pszczelarzy. Przerwa w działalności organizacji pszczelarskich w Cieszynie trwała od 1973 do 1979 r.

Po sześciu latach, w dniu 04.03.1979 r. zapadła decyzja o reaktywacji działalności Koła Pszczelarzy w Cieszynie oraz przystąpieniu do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku – Białej. W zebraniu założycielskim uczestniczył delegat Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku – Białej.

W okresie 35 lat działalność koła koncentrowała się głównie na ciągłym doskonaleniu i wymianie doświadczeń. W ramach zebrań odczytywano referaty, zapraszano  prelegentów, prowadzono kursy dla pszczelarzy. Członkowie koła zaopatrywani byli w leki oraz cukier do karmienia pszczół przed zimą. Wiele zebrań poświęcono warrozie, pasożytowi, który dziesiątkował pasieki. W związku z spadkiem rodzin pszczelich, spowodowanych warrozą, w 1990 r. zakupiono 109 rodzin pszczelich – na ten cel uzyskano dotację z Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Z składek członkowskich zakupiono topiarkę elektryczną do wosku. Zarząd koła wielokrotnie zwracał się do władz miasta o dofinansowanie działalności pszczelarskiej i spotykał się z pozytywnym odzewem. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej członkowie koła korzystają z możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu pszczół, lekarstw oraz sprzętu pszczelarskiego. Jednak najważniejszym celem pszczelarzy była i jest ochrona pszczoły miodnej oraz rozwój pszczelarstw na terenie naszej gminy. Pszczelarze wielokrotnie zwracają uwagę na znaczenie pszczół dla rodzimego środowiska, a także gospodarki w rozumieniu mikro i makro.

Kalendarium

 • 1872 r. utworzenie sekcji ogrodniczo – pszczelarskiej przy Towarzystwie Rolniczym Ziemi Cieszyńskiej
 • 1913 r. założenie Towarzystwa Ogrodniczo Pszczelarskiego dla Księstw Cieszyńskiego
 • 1956 r. powołanie Powiatowego Związku Pszczelarzy
 • 04.03.1979 r. reaktywacja działalności Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 11.02.2013 r. – Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • luty – marzec 2013 r. – członek koła uczestniczył w kursie pszczelarskim organizowanym przez BZP Bartnik
 • luty – marzec 2014 r. członkowie koła uczestniczyli w kursie pszczelarskim organizowanym przez BZP Bartnik
 • 10.03.2014 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie z udziałem Prezesa BZP Bartnik
 • 15.03.2014 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Walnym Zjeździe delegatów BZP Bartnik
 • 02.08.2014 r. członkowie koła uczestniczyli w XVI Regionalnych Dniach Pszczelarza Beskidzkiego Związku Pszczelarzy w Węgierskiej Górce, w trakcie których pszczelarzom z naszego koła wręczono odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego
 • 09.02.2015 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 21.03.2015 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Walnym Zjeździe delegatów BZP Bartnik
 • 08.02.2016 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 19.03.2016 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Zebraniu Sprawozdawczym BZP Bartnik
 • 24.04.2016 r. udział prezesa koła w uroczystościach wprowadzenia relikwii św Ambrożego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach
 • 08.08 – 31.10.2016 r. wystawa „Let`s bee friends,czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami” zorganizowana przez Zamek Cieszyn – Koło Pszczelarzy w Cieszynie partnerem wystawy
 • 13.02.2017 r. Walne zabranie Sprawozdawczo – Wyborcze Koła Pszczelarzy w Cieszynie – wybór nowych władz koła