Koło Pszczelarzy – CHEŁMEK

Koło Pszczelarzy Chełmek

Historia powstania Koła Pszczelarzy w Chełmku

Pszczelarstwo w Chełmku, według przekazów ustnych, istniało od bardzo dawnych czasów, ale brak jest jakichkolwiek pisemnych materiałów źródłowych. Początek zorganizowanego pszczelarstwa w Chełmku przyjmuje się na połowę lat 70. ubiegłego stulecia. Wtedy kilkunastu miłośników hodowli pszczół w Chełmku wstąpiło do Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu, które z kolei zrzeszone było w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Bielsku – Białej. Obecne Koło Pszczelarzy w Chełmku powstało 23.03.1983r. głównie z członków, którzy wcześniej należeli do Koła Pszczelarzy w Oświęcimiu. W pierwszym roku działalności koło liczyło 21 członków i posiadało 140 rodzin pszczelich a pierwszym prezesem koła został wybrany kol. Czesław Krawczyk. Lata 1983 – 1991 to bardzo trudny okres dla chełmeckich pszczelarzy – pojawia się groźna choroba pszczół warroza, która szybko niszczyła rodziny pszczele. Trudno było kupić paszę dla pszczół – cukier, który wtedy był towarem reglamentowanym i sprzedawanym na kartki. W 1991r. na prezesa koła wybrany zostaje kol. Kazimierz Bartula – koło liczy 10 członków i posiada 42 rodziny pszczele. w latach 1991 – 1996 następuje wzrost liczby członków koła do 18, a ilość rodzin pszczelich wzrasta do 192. Za aktywną pracę w kole w 1995r. 2 członków koła zostaje odznaczonych srebrnymi a 3 brązowymi odznakami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Do najbardziej aktywnych członków koła w tym czasie należą kol. Stanisław Dłubisz, Antoni Chrobak, Eugeniusz Sitek, Augustyn Szostek, Antoni Palczewski. Członkowie koła czynnie uczestniczą w pracach Związku Pszczelarzy Podbeskidzia Bartnik w Bielsku – Białej a kol. Antoni Chrobak i Eugeniusz Sitek czynnie uczestniczą w obchodach ogólnopolskiego Dnia Pszczelarza w Bielsku – Białej. 13.02.1998r. rezygnuje z funkcji prezesa koła kol. Kazimierz Bartula. Prezesem koła zostaje wybrany kol. Eugeniusz Sitek – koło liczy 16 członków i posiada 154 rodziny pszczele. 25.02.2000r. z funkcji prezesa rezygnuje kol. Eugeniusz Sitek – prezesem wybrany zostaje kol Jacek Witkowski, który tą funkcję pełni do dzisiaj. W latach 2000 – 2014 członkowie koła sadzą na nieużytkach w Chełmku krzewy i drzewa miododajne – śnieguliczki, wierzby, akacje, lipy. Dla młodzieży gimnazjalnej przeprowadzane są pogadanki o pszczelarstwie, ochronie środowiska pszczół, połączone z degustacją miodu. Obecnie koło zrzesza 17 członków i posiada około 150 rodzin pszczelich.

Zarząd Koła Pszczelarzy w Chełmku:

Prezes – Jacek Witkowski tel. 609 668 000

Viceprezes – Adam Łękawa

Skarbnik – Ryszard Sitek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Tadeusz Kozub

Członek Komisji Rewizyjnej – Jerzy Łoziński
Opiekun koła: ANTONI OLEKSY

Delegat na Walny Zjazd Związku Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik” w Bielsku-Białej:

1. Jacek Witkowski

Zebrania odbywają się: w sali MOKSiR w Chełmku o godz. 17.00