Koło Pszczelarzy – BIELSKO-BIAŁA

 

Koło Pszczelarzy Bielsko-Biała

 

Miejskie Koło Pszczelarzy w Bielsku-Białej powołane zostało do życia 10 listopada 1957 roku na Walnym Zebraniu Członków Komitetu Organizacyjnego w oparciu o działające w obrębie Bielska i Białej (wcześniej odrębne miasta) Koła ze Starego Bielska, Kamienicy, Aleksandrowic, Mikuszowic i Mazańcowic. Koło które nosiło wówczas nazwę Związek Pszczelarzy Województwa Katowickiego Koło Miejskie Miasta Bielska -Białej miało siedzibę w Bielsku-Białej przy ul. Zamkowej i zrzeszało 16 pszczelarzy posiadających 171 rodzin pszczelich. W 1983 roku Koło zrzeszało rekordową ilość 357 pszczelarzy i 3341 rodzin pszczelich, wiązało się to w dużej mierze z wprowadzoną reglamentacją cukru. Pod koniec lat 80-tych ubiegłego wieku gdy pojawiła się „warroza” ilość pszczelarzy jak i rodzin zmniejszyła się o ponad 50%. Obecnie Koło funkcjonuje w strukturach Beskidzkiego Związku Pszczelarzy „BARTNIK” w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 12, zrzeszając średnio 80-ciu pszczelarzy z terenu Bielska-Białej i powiatu bielskiego, posiadających około 1900 rodzin pszczelich. Pierwszym prezesem był Józef Rzegocki, a następnym Antoni Gwiżdż, który będąc jeszcze instruktorem Powiatowego Związku Pszczelarzy w 1946 roku zainicjował przy wsparciu m.in. naszego wieloletniego prezesa Lesława Krajniaka utworzenie trutowisk w Brennej i Wapiennicy, na których hodowcy z Cieszyna i Bielska, w oparciu o linie zarodowe „SKLENAR” i „DOBRA” uzyskali nową linie pszczół „BESKIDKA”. Pszczelarze naszego koła aktywnie brali udział w organizowanych w Bielsku-Białej w 1997 roku” Ogólnopolskich Dniach Pszczelarza” i w 2005 roku „Regionalnym Dniu Pszczelarza Podbeskidzia”. W dniu 23 listopada 2014 r. w Kościele N.M.P. Królowej Polski Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Roman Pindel poświęcił ufundowany przez naszych pszczelarzy Sztandar Koła. Od początku istnienia prowadzimy szeroko pojętą działalność edukacyjną, wspieramy pszczelarzy w działaniach prowadzących do poprawy gospodarki pasiecznej i ochrony pszczół .Dokładne informacje dotyczące historii Koła oraz pszczelarstwa na terenie Podbeskidzia zawarte są w kronikach Koła i B.Z.P.”BARTNIK”.

Kontakt z Kołem

Spotkania odbywają się o godzinie 17.00 przy ul. Komorowickiej 12 w Bielsku-Białej. W pierwszym półroczu w drugi i czwarty czwartek miesiąca, a w drugim półroczu tylko w drugi czwartek .

Miejskie Koło Pszczelarzy w Bielsku-Białej

SKŁAD ZARZĄDU:

1. Zbigniew Łaskawski Prezes tel 506640010
2. Stanisław Bojdys W-ce Prezes tel 664994876 – odp. m.in. za środki warozobójcze
3. Czesław Folek W-ce Prezes ,Skarbnik tel. 602871886 – odp. m.in. za matki odkładów z KOWR
4. Wojciech Grocki Sekretarz Tel 607806155 – odp m.in. za sprzęt z KOWR
5. Ryszard Szymański Tel.698224648 – odp. m.in za sprawy wizerunkowe i reprezentacyjne
6. Czesław Satława Tel. 691694592 – odp. m.in. za sprawy wizerunkowe i gospodarcze
7. Mieczysław Błaszczyk Tel.660152973 – odp. m.in. za sprawy wizerunkowe i gospodarcze

KOMISJA REWIZYJNA

Ludwik Twardzik – Przewodniczący
Czesław Sowa
Augustyn Schabikowski

DELEGACI NA WALNY ZJAZD ZWIĄZKU PSZCZELARZY PODBESKIDZIA ”BARTNIK’

Zbigniew Łaskawski
Ludwik Twardzik
Czesław Folek
Stanisław Bojdys
Ryszard Szymański

***** AKTUALNOŚCI *****

1. Składki członkowskie z OC i środkami na warozę opłacamy najpóźniej do 15 kwietnia 2021 roku
2. Przedpłaty na matki wpłacamy najpóźniej do końca maja 2021 roku
3. Przedpłaty na odkłady wpłacamy najpóźniej do połowy czerwca 2021 roku
4. Niedotrzymanie powyższych terminów skutkuje wykluczeniem pszczelarza z projektów KOWR
5. INFORMACJE OGÓLNE – STRONA GŁÓWNA BZP „BARTNIK”
6. W załączeniu skrót sprawozdania Zarządu za 2020 rok i plan pracy Koła na 2021 rok

Sprawozdanie za 2020 rok – Sprawozdanie za 2020 rok

Plan pracy koła na 2021 rok – Plan Pracy na 2021 rok