BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Koło Pszczelarzy - Andrychów
Koło Pszczelarzy - Bestwina
Koło Pszczelarzy - Bielsko-Biała
Koło Pszczelarzy - Brenna
Koło Pszczelarzy - Buczkowice
Koło Pszczelarzy - Chełmek
Koło Pszczelarzy - Chybie
Koło Pszczelarzy - Cieszyn
Koło Pszczelarzy - Dębowiec
Koło Pszczelarzy - Gilowice
Koło Pszczelarzy - Goleszów
Koło Pszczelarzy - Grodziec
Koło Pszczelarzy - Hażlach
Koło Pszczelarzy - Hecznarowice
Koło Pszczelarzy - Istebna
Koło Pszczelarzy - Jaworze
Koło Pszczelarzy - Jeleśnia
Koło Pszczelarzy - Korbielów
Koło Pszczelarzy - Kozy
Koło Pszczelarzy - Lipowa
Koło Pszczelarzy - Międzybrodzie - Czernichów
Koło Pszczelarzy - Osiek
Koło Pszczelarzy - Oświęcim
Koło Pszczelarzy - Pisarzowice
Koło Pszczelarzy - Porąbka
Koło Pszczelarzy - Przyborów
Koło Pszczelarzy - Pszczyna
Koło Pszczelarzy - Radziechowy
Koło Pszczelarzy - Skoczów
Koło Pszczelarzy - Stara Wieś
Koło Pszczelarzy - Strumień
Koło Pszczelarzy - Świnna
Koło Pszczelarzy - Ustroń
Koło Pszczelarzy - Wadowice
Koło Pszczelarzy - Węgierska Górka
Koło Pszczelarzy - Zawoja
Koło Pszczelarzy - Żywiec
Koło Pszczelarzy - Świnna

HISTORIA

 KOŁA  PSZCZELARZY W   ŚWINNEJ 

Koło Pszczelarzy w Świnnej zostało założone 26 lutego 1978 roku. Przed powstaniem koła pszczelarze z terenu Gminy Świnna należeli do Koła Pszczelarzy w Żywcu – Sporyszu przynależnego do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Krakowie. W roku 1975 po podziale administracyjnym kraju, Żywiecczyzna została włączona do województwa bielskiego. W tym okresie nastąpił napływ do Koła Żywieckiego nowych pszczelarzy. Napływ tak dużej liczby pszczelarzy wymusił powstanie  Koła Pszczelarzy w Świnnej. Koło założyło 34 pszczelarzy i swym zasięgiem działania objęło miejscowości :

Pewel  Mała,  Pewel Ślemieńska,  Przyłęków,  Rychwałdek, Świnna i Trzebinia.

Na pierwszym Walnym Zebraniu w sali Urzędu Gminy Świnna wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną w składzie:

Szczepan Cader         -    prezes

Józef  Dyduch            -    wice prezes

Stanisław Urbaniec      -   sekretarz

Stanisław Mrózek      -    skarbnik

Antoni Janeczko        -    członek zarządu 

Komisja Rewizyjna :

Karol Gęga               -   przewodniczący

Jan Paciorek             -   członek komisji

Tadeusz Skórzak      -   członek komisji

19 listopada 1978 roku prezes Szczepan Cader ze względu na stan zdrowia składa rezygnację. Prezesem zostaje Franciszek Urbaniec i pełni tę funkcję do 1982 roku. Kolejnym prezesem  w 1982 roku zostaje Czesław Wróbel, który pełni tę funkcję przez dziewięć kolejnych lat. W 1991 roku funkcję prezesa obejmuje Antoni Janeczko.

Od początku powstania koła szybko wzrasta liczba jego członków. Końcem 1978 roku  koło liczy 73 pszczelarzy, którzy posiadali 441 rodzin pszczelich. W latach 1985 – 86 liczba pszczelarzy wzrasta do 124 i 570 rodzin pszczelich. Po tym okresie wzrostu, liczba członków maleje ze względu na wystąpienie groźnej choroby pszczół – warrozy. Lekceważenie warrozy, brak lekarstw i dostatecznej wiedzy doprowadziło do wyginięcia dużej ilości  pasiek. W 1986 roku liczba pszczelarzy – członków koła- spadła do 18 i 106 rodzin pszczelich.

Od początku swej działalności Koło nasze aktywnie włączało się w różne inicjatywy podejmowane przez Polski Związek Pszczelarski, Wojewódzki Związek Pszczelarski, a po nowym podziale administracyjnym przez Związek Pszczelarzy Podbeskidzia „Bartnik" w Bielsku – Białej. Dowodem tego są podziękowania zgromadzone w kronice koła. Członkowie Koła przekazali dar pieniężny na budowę pomnika ks. dr Jana Dzierżona w Kluczborku. Wspierali budowę Domu Pszczelarza w Kamiannej oraz budowę Domu Pszczelarza w Bielsku- Białej, oraz udzielili pożyczki na budowę Domu Pszczelarza w wysokości 54,000,0zł.Pożyczka została umorzona decyzją Walnego Zebrania Koła.

W 1985 roku zorganizowano Podstawowy Kurs Pszczelarski w Świnnej dla członków Koła.

Pszczelarze uczestniczyli również w szkoleniach i kursach organizowanych przez ZPP ”Bartnik”.

10 stycznia 1999roku do koła został przyjęty ks. Marek Nieciąg. W latach 2001-2006 z jego inicjatywy odbywały się spotkania opłatkowe pszczelarzy koła na plebani w Świnnej.

18 maja 2003 roku obchodziliśmy jubileusz  25 – lecia powstania Koła . Z tej okazji ufundowaliśmy sztandar. Głównym fundatorem sztandaru był Ludwik Jurasz oraz 29 pszczelarzy koła. Podczas uroczystej Mszy św.  w kościele parafialnym w Świnnej sztandar został poświęcony przez pszczelarza ks. Marka Nieciąga. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz ZPP ”Bartnik” z prezesem Włodzimierzem Furtakiem oraz władze Gminy Świnna z wójtem Henrykiem Juraszem. Podczas uroczystości zostały wręczone pszczelarzom odznaczenia i dyplomy .

W 2005  roku zorganizowano wycieczkę pszczelarzy  do Kamiannej. Co roku uczestniczymy w pielgrzymce pszczelarzy na Jasną Gorę.

Organizujemy również spotkania  pszczelarzy przy ognisku.

W 2005 roku odpowiadając na apel PZP o ratowanie Domu Pszczelarza  w Kamiannej 16 kolegów złożyło dobrowolnie dar pieniężny na ten cel.

Skład Zarządu Koła

Prezes     Józef Ścieszka tel 663 143 724

 • Edmund Handerek - sekretarz
 • Piotr Marszałek - skarbnik
 • Ludwik Jurasz - członek zarządu
 • ks. Marek Nieciąg - członek zarządu
 • Oksana Mucha - członek zarządu

  Skład Komisji Rewizyjnej:

  Wiesław Krzyżowski   - przewodniczący
  Tadeusz Bąk              - sekretarz
  Paweł Uflont             - członek

  Delegaci na Walny Zjazd Delegatów Związku

  Edmund Handerek
  Józef Ścieszka
 

 

 

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt