BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Koło Pszczelarzy - Andrychów
Koło Pszczelarzy - Bestwina
Koło Pszczelarzy - Bielsko-Biała
Koło Pszczelarzy - Brenna
Koło Pszczelarzy - Buczkowice
Koło Pszczelarzy - Chełmek
Koło Pszczelarzy - Chybie
Koło Pszczelarzy - Cieszyn
Koło Pszczelarzy - Dębowiec
Koło Pszczelarzy - Gilowice
Koło Pszczelarzy - Goleszów
Koło Pszczelarzy - Grodziec
Koło Pszczelarzy - Hażlach
Koło Pszczelarzy - Hecznarowice
Koło Pszczelarzy - Istebna
Koło Pszczelarzy - Jaworze
Koło Pszczelarzy - Jeleśnia
Koło Pszczelarzy - Korbielów
Koło Pszczelarzy - Kozy
Koło Pszczelarzy - Lipowa
Koło Pszczelarzy - Międzybrodzie - Czernichów
Koło Pszczelarzy - Osiek
Koło Pszczelarzy - Oświęcim
Koło Pszczelarzy - Pisarzowice
Koło Pszczelarzy - Porąbka
Koło Pszczelarzy - Przyborów
Koło Pszczelarzy - Pszczyna
Koło Pszczelarzy - Radziechowy
Koło Pszczelarzy - Skoczów
Koło Pszczelarzy - Stara Wieś
Koło Pszczelarzy - Strumień
Koło Pszczelarzy - Świnna
Koło Pszczelarzy - Ustroń
Koło Pszczelarzy - Wadowice
Koło Pszczelarzy - Węgierska Górka
Koło Pszczelarzy - Zawoja
Koło Pszczelarzy - Żywiec
Koło Pszczelarzy - Skoczów

 

Informacje o kole (historia) 

W dniu 28 lutego 1970 roku grupa pszczelarzy ze Skoczowa wysyła pismo do W.Z.P. w Katowicach o wyrażenie zgody na założenie koła pszczelarzy w Skoczowie. Pracom organizacyjnym przewodniczył Pan Jan Kowala (w dokumentach Kola brak tego pisma). Zarząd W.Z.P. w Katowicach wydaje Zaświadczenie w dniu 4 marca 1970 r. w którym wyraża niniejszym swą zgodę na założenie i prowadzenie - Miejscowego Koła pszczelarzy w Skoczowie. Powyższe zaświadczenie wystawia się w celu przedłożenia terytorialnej władzy administracyjnej. Drugie pismo z dnia       16 marca 1970 r. zaleca, Sprawę tą prosimy omówić z Prezesem Powiatowym Kolegą Murasem, który pisał do nas o tym wcześniej i otrzymał potrzebne druki.

Pierwsze zebranie organizacyjno-założycielskie Koła pszczelarzy w Skoczowie odbyło się 28 maja 1970 r. w lokalu Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Skoczowie przy ul. Mickiewicza. 
                                                                                              
Z porządkiem obrad.
 

1. Zagajenie                                                                                                                                         

2. Wybór przewodniczącego i protokólanta zebrania                                                                                             

3. Zapoznanie zebranych ze Statutem W.Z.P. w Katowicach                                                                                  

4. Podpisaniu przez zebranych deklaracji o przystąpieniu do Koła                                                                                 

5. Wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja i wolne wnioski

Protokół z zebrania założycielskiego i lista obecności znajduje się w dokumentach Koła, na szczególną uwagę zasługuje punkt 4 i 5 tegoż protokołu;                                                                                                                                 

ad. 4. Z obecnych 20-tu zebranych 14-tu podpisało deklarację o przystąpieniu do Miejscowego Koła, 5-ciu zaś w ramach porozumienia między Kołami przejdzie z Koła Ustroń i Cieszyn do Koła w Skoczowie. Jeden z uczestników nie podpisał deklaracji.                                                                                                                                                            

ad. 5. W wyborach jawnych do Zarządu wybrano ob. ob. Stekla  Edward, Marek Jan, Kowala Jan, Zorychta Tadeusz, i Herok Karol, do Komisji Rewizyjnej wybrano ob. ob. Włoszczyński Jan i Wojnar Jan.

Ukonstytuowanie Zarządu:                                                                                                                                 
Prezes Zarządu Koła ob. Kowala Jan, Z-ca Prezesa Zarządu ob. Stekla Edward, Sekretarz Zarządu Koła ob. Marek Jan, Skarbnik Koła ob. Zorychta Tadeusz, Członek Zarządu ob. Herok Karol. Komisja Rewizyjna ob. Włoszczyński Jan i Wojnar Jan.

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt