BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
1. Umowa na zakup sprzętu
2.Oferta-Matki Pszczele 2019
Zatrucie pszczół- instrukcja postępowania
Sprawozdanie po wyborach
Wniosek_odznaka_brazowa
Wniosek_odznaka_srebna
Wniosek_odznaka_zlota
Wniosek_medal_Dzierzona
Wniosek_statuetka_Dzierzona
Wniosek_sprzedaz_bezposrednia
Projekt_technologiczny
Oświadczenie dot. odbioru matek i odkładów-2019
Wsparcie Produktów Pszczelich - warunki
Pobierz plik

* Umowa na zakup sprzętu –

* Zamówienie na sprzęt pszczelarski - indywidualne
- wypełnia pszczelarz i przekazuje je prezesowi lub osobie wyznaczonej - ( zał. nr 1 ) -


* Zamówienie na sprzęt pszczelarski - zbiorcze
- wypełniają prezesi, osoby wyznaczone  - ( zał. nr 2 ) -


* Zamówienie na leki - ( zał. nr 3 ) -


* Zamówienie na matki pszczele, odkłady - ( zał. nr 4 ) -


* Lista członków koła - ( zał. nr 5 ) -


* Oferta hodowców i pasiek zarodowych na zakup matek pszczelich w ramach refundacji na rok 2019
-

* INSTRUKCJA POBIERANIA I PRZESYŁANIA PRÓBEK DO LABORATORYJNYCH BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZY PODEJRZENIU OSTREGO ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN -

* Sprawozdanie po przeprowadzonych wyborach w Kole (druk) -


* Wniosek o nadanie "Brązowej Odznaki PZP" 


* Wniosek o nadanie "Srebrnej Odznaki PZP"  


* Wniosek o nadanie "Złotej Odznaki PZP"      


* Wniosek o nadanie "Medalu ks. dr Jana Dzierżona   


* Wniosek o nadanie "Statuetki ks. dr Jana Dzierżona  
 

* Wniosek - sprzedaż bezpośrednia  


* Projekt technologiczny pozyskiwania produktów pszczelich - przykład
 


* Oświadczenie dot. odbioru matek i odkładów - 2019 r 
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt