BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Koło Pszczelarzy - Andrychów
Koło Pszczelarzy - Bestwina
Koło Pszczelarzy - Bielsko-Biała
Koło Pszczelarzy - Brenna
Koło Pszczelarzy - Buczkowice
Koło Pszczelarzy - Chełmek
Koło Pszczelarzy - Chybie
Koło Pszczelarzy - Cieszyn
Koło Pszczelarzy - Dębowiec
Koło Pszczelarzy - Gilowice
Koło Pszczelarzy - Goleszów
Koło Pszczelarzy - Grodziec
Koło Pszczelarzy - Hażlach
Koło Pszczelarzy - Hecznarowice
Koło Pszczelarzy - Istebna
Koło Pszczelarzy - Jaworze
Koło Pszczelarzy - Jeleśnia
Koło Pszczelarzy - Korbielów
Koło Pszczelarzy - Kozy
Koło Pszczelarzy - Lipowa
Koło Pszczelarzy - Międzybrodzie - Czernichów
Koło Pszczelarzy - Osiek
Koło Pszczelarzy - Oświęcim
Koło Pszczelarzy - Pisarzowice
Koło Pszczelarzy - Porąbka
Koło Pszczelarzy - Przyborów
Koło Pszczelarzy - Pszczyna
Koło Pszczelarzy - Radziechowy
Koło Pszczelarzy - Skoczów
Koło Pszczelarzy - Stara Wieś
Koło Pszczelarzy - Strumień
Koło Pszczelarzy - Świnna
Koło Pszczelarzy - Ustroń
Koło Pszczelarzy - Wadowice
Koło Pszczelarzy - Węgierska Górka
Koło Pszczelarzy - Zawoja
Koło Pszczelarzy - Żywiec
Koło Pszczelarzy - Cieszyn

Pszczoły nie gryzą tylko żądlą, poczuj różnicę !

 

Spotkania członków koła w 2018 roku odbywać się będą w drugą środę miesiąca o godz. 1630 w Książnicy Cieszyńskiej ul. Mennicza 45.

W trakcie zebrania odczytywany jest artykuł z prasy pszczelarskiej, który następnie poddawany jest dyskusji. Poruszane są również bieżące tematy dotyczące hodowli pszczół oraz sprawy organizacyjne koła.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych pszczelarstwem.

 

 

Skład Zarządu Koła

 • Prezes: Krystian Iskrzycki
 • Sekretarz: Ewa Witoszek
 • Skarbnik: Witold Witala
 • A. Walewski - opiekun koła pszczelarzy z ramienia BZP Bartnik w Bielsku - Białej

 

Kontakt z Kołem

Działalność Koła

Historia pszczelarstwa na Ziemi Cieszyńskiej jest bardzo bogata. Ważnym momentem było powołanie w 1872 r. sekcji ogrodniczo - pszczelarskiej przy Towarzystwie Rolniczym Ziemi Cieszyńskiej, a w 1913 r. założenie samodzielnego Towarzystwa Ogrodniczo - Pszczelarskiego dla Księstwa Cieszyńskiego. Towarzystwo to od 1921 r. zrzeszało również organizacje pokrewne z Bielska oraz Skoczowa.

Ważnym ośrodkiem edukacyjnym dla środowiska pszczelarzy była pasieka, Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, położona na Gułdowach. W miejscu tym kształcili się i doskonalili swoje umiejętności pszczelarze również z spoza naszego regionu.

Po drugiej wojnie światowej cieszyńscy pszczelarze tworzyli Powiatowy Związek Pszczelarzy przy Wojewódzkim Związku w Katowicach. W latach pięćdziesiątych organizacja została włączona do Związku Samopomocy Chłopskiej.

Kolejne zmiany w strukturach organizacyjnych miały miejsce w 1956 r., kiedy to powołano Powiatowy Związek Pszczelarzy przynależny do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Związek Powiatowy przestał istnieć w 1960 r., a w jego miejsce powołano Powiatowe Koło Pszczelarzy. Przerwa w działalności organizacji pszczelarskich w Cieszynie trwała od 1973 do 1979 r.

Po sześciu latach, w dniu 04.03.1979 r. zapadła decyzja o reaktywacji działalności Koła Pszczelarzy w Cieszynie oraz przystąpieniu do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku - Białej. W zebraniu założycielskim uczestniczył delegat Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Bielsku - Białej.

W okresie 35 lat działalność koła koncentrowała się głównie na ciągłym doskonaleniu i wymianie doświadczeń. W ramach zebrań odczytywano referaty, zapraszano  prelegentów, prowadzono kursy dla pszczelarzy. Członkowie koła zaopatrywani byli w leki oraz cukier do karmienia pszczół przed zimą. Wiele zebrań poświęcono warrozie, pasożytowi, który dziesiątkował pasieki. W związku z spadkiem rodzin pszczelich, spowodowanych warrozą, w 1990 r. zakupiono 109 rodzin pszczelich - na ten cel uzyskano dotację z Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Z składek członkowskich zakupiono topiarkę elektryczną do wosku. Zarząd koła wielokrotnie zwracał się do władz miasta o dofinansowanie działalności pszczelarskiej i spotykał się z pozytywnym odzewem. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej członkowie koła korzystają z możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu pszczół, lekarstw oraz sprzętu pszczelarskiego. Jednak najważniejszym celem pszczelarzy była i jest ochrona pszczoły miodnej oraz rozwój pszczelarstw na terenie naszej gminy. Pszczelarze wielokrotnie zwracają uwagę na znaczenie pszczół dla rodzimego środowiska, a także gospodarki w rozumieniu mikro i makro.

 

Kalendarium

 • 1872 r. utworzenie sekcji ogrodniczo - pszczelarskiej przy Towarzystwie Rolniczym Ziemi Cieszyńskiej
 • 1913 r. założenie Towarzystwa Ogrodniczo Pszczelarskiego dla Księstw Cieszyńskiego
 • 1956 r. powołanie Powiatowego Związku Pszczelarzy
 • 04.03.1979 r. reaktywacja działalności Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 11.02.2013 r. - Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • luty - marzec 2013 r. - członek koła uczestniczył w kursie pszczelarskim organizowanym przez BZP Bartnik
 • luty - marzec 2014 r. członkowie koła uczestniczyli w kursie pszczelarskim organizowanym przez BZP Bartnik
 • 10.03.2014 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie z udziałem Prezesa BZP Bartnik
 • 15.03.2014 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Walnym Zjeździe delegatów BZP Bartnik
 • 02.08.2014 r. członkowie koła uczestniczyli w XVI Regionalnych Dniach Pszczelarza Beskidzkiego Związku Pszczelarzy w Węgierskiej Górce, w trakcie których pszczelarzom z naszego koła wręczono odznaczenia Polskiego Związku Pszczelarskiego
 • 09.02.2015 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 21.03.2015 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Walnym Zjeździe delegatów BZP Bartnik
 • 08.02.2016 r. Walne Zebranie Członków Koła Pszczelarzy w Cieszynie
 • 19.03.2016 r. udział delegata Koła Pszczelarzy w Cieszynie w Zebraniu Sprawozdawczym BZP Bartnik
 • 24.04.2016 r. udział prezesa koła w uroczystościach wprowadzenia relikwii św Ambrożego do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach
 • 08.08 - 31.10.2016 r. wystawa "Let`s bee friends,czyli zaprzyjaźnij się z pszczołami" zorganizowana przez Zamek Cieszyn - Koło Pszczelarzy w Cieszynie partnerem wystawy
 • 13.02.2017 r. Walne zabranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła Pszczelarzy w Cieszynie - wybór nowych władz koła
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt