BARTNIK
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt
Koło Pszczelarzy - Andrychów
Koło Pszczelarzy - Bestwina
Koło Pszczelarzy - Bielsko-Biała
Koło Pszczelarzy - Brenna
Koło Pszczelarzy - Buczkowice
Koło Pszczelarzy - Chełmek
Koło Pszczelarzy - Chybie
Koło Pszczelarzy - Cieszyn
Koło Pszczelarzy - Dębowiec
Koło Pszczelarzy - Gilowice
Koło Pszczelarzy - Goleszów
Koło Pszczelarzy - Grodziec
Koło Pszczelarzy - Hażlach
Koło Pszczelarzy - Hecznarowice
Koło Pszczelarzy - Istebna
Koło Pszczelarzy - Jaworze
Koło Pszczelarzy - Jeleśnia
Koło Pszczelarzy - Korbielów
Koło Pszczelarzy - Kozy
Koło Pszczelarzy - Lipowa
Koło Pszczelarzy - Międzybrodzie - Czernichów
Koło Pszczelarzy - Osiek
Koło Pszczelarzy - Oświęcim
Koło Pszczelarzy - Pisarzowice
Koło Pszczelarzy - Porąbka
Koło Pszczelarzy - Przyborów
Koło Pszczelarzy - Pszczyna
Koło Pszczelarzy - Radziechowy
Koło Pszczelarzy - Skoczów
Koło Pszczelarzy - Stara Wieś
Koło Pszczelarzy - Strumień
Koło Pszczelarzy - Świnna
Koło Pszczelarzy - Ustroń
Koło Pszczelarzy - Wadowice
Koło Pszczelarzy - Węgierska Górka
Koło Pszczelarzy - Zawoja
Koło Pszczelarzy - Żywiec
Koło Pszczelarzy - Andrychów
 

HISTORIA KOŁA

7 czerwca 1936 roku Stanisław Zygmuntowicz założył Powiatowy Związek Pszczelarzy w Wadowicach i Koło Pszczelarzy w Andrychowie. W tymże roku został wybrany prezesem obu struktur. Działał bardzo prężnie. W 1939 r. zorganizował kurs pszczelarski w którym wzięło udział około 90-ciu pszczelarzy. Prezes zwracał szczególną uwagę  na przestrzeganie etyki pszczelarskiej, wzajemną pomoc, nauczał o higienie w pasiekach, dbał o sadzenie drzew  i innych roślin miododajnych w Andrychowie i okolicach.

Wybuch II Wojny Światowej  przerwał wszystkie te działania. Powojenny czas nie sprzyjał pszczelarskim poczynaniom. Dopiero pod koniec 1974 roku grupa 37 członków usamodzielniła się i odeszła od Powiatowego Koła.

W 1975 roku powołano Zarząd w składzie:

Marian Najbor - prezes 

Marian Babik - zastępca prezesa

Tadeusz Sabat - sekretarz

Rudolf Socha - skarbnik

Czesław Holcman - członek

Komisja rewizyjna: Tomasz Chmiel i Jadwiga Sabat

18 marca 1975 roku Tadeusz Sabat został członkiem Zespołu Hodowli Matek Pszczelich przy WZP w Krakowie, a 15  lipca tegoż roku powstało gospodarstwo specjalistyczne: Zespół Hodowli Matek Pszczelich w Sułkowicach.

W skład zespołu weszli:  Jadwiga Sabat, Marian Babik, Eugeniusz Mika i Rudolf Socha.

Znaczącym osiągnięciem prezesa Koła i członków Zespołu było uzyskanie zgody na uznanie punktu kopulacyjnego WZP Kraków w Rzykach jako trutowiska (obiekt przyjął nazwę: "Rzyki Madahora").

27 listopada 1976 roku Zarząd organizuje I Dzień Pszczelarza. Z tej okazji przyznano złote odznaki PZP dla: Mariana Babika, Czesława Holcmana, Mariana Najbora, Tadeusza Sabata i Rudolfa Sochy.

Wiosna 1979 roku Koło liczyło 67 członków, którzy posiadali 1109  rodzin pszczelich.

18 marca 1984 roku walne zebranie wybrało kolejny Zarząd  w składzie:

Tadeusz Sabat - prezes

Marian Najbor - zastępca prezesa

Bogusław Mizera - sekretarz

Józef Najbor - skarbnik

Członkowie: Marian Babik, Jan Chmiel, Roman Czepiec, Marian Łysoń, Jadwiga Sabat.

Komisja rewizyjna: Franciszek Bizoń, Józef  Dobrzański, Rudolf Socha.

Szczególnym wydarzeniem  w historii Koła było przekazanie pszczelarzom sztandaru. Uroczystosć  odbyła się 15 września 1984 roku w Kościele Parafialnym  p.w. św. Urbana i Domu Strażaka w Roczynach.

Spotkanie uświetnili: prezes PZP  ks. dr Henryk Ostach, przedstawiciele regionalnych władz pszczelarskich i władze gminne.

W trakcie uroczystości wręczono złote odznaki PZP dla: Mariana Najbora, Mariana Babika, Tadeusza Sabata, Rudolfa Sochy; srebrne odznaki PZP dla: Stanisława Babika, Franciszka Bizonia, Romana Czepca, Józefa Kudłacika, Stanisława Kuźmy, Mariana Łysonia, Józefa Najbora, ks. dr. Stanisława Sikory, Władysława Sordyla oraz brązowe odznaki PZP dla: Władysława Bączka, Jana Bizonia, Władysława Hatali, Sylwestra Kołodziejczyka, Antoniego Mieszczaka, Henryka Obozy, Bolesława Skowronka, Bronisława Smolca, Kazimierza Wiewióry, Zofii Zygmuntowicz.

W 1986 roku Zarząd Koła podjął uchwałę o współpracy ze Słowackim Związkiem Pszczelarzy Kołem w Trestenej.

5 października 1986 roku uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia Koła Pszczelarzy w Andrychowie. Kościołowi p.w. św. Macieja ofiarowano obraz z podobizną Ojca Świętego Jana Pawła II. Złożono także wiązanki kwiatów na grobie założyciela Koła Stanisława Zygmuntowicza. Oficjalnym uroczystościom towarzyszyły kiermasze pszczelarskich produktów.

14 grudnia 1986 roku walne zebranie wybrało nowy Zarząd w składzie:

Bronisław Czuba - prezes

Franciszek Bizoń - zastępca prezesa

Marian Magiera - sekretarz

Krzysztof Góra - skarbnik

Członkowie: Antoni Mieszczak, Jan Rokowski, Stanisław Zmiertka.

Komisja rewizyjna: Bolesław Łysoń, Henryk Oboza, Stanisław Piętka.

W roku 1990 prezesem została wybrana Jadwiga Sabat.

11 grudnia 1999 roku Tadeusz Sabat został wybrany Prezydentem Polskiego Związku Pszczelarskiego.

We wrześniu 2006 roku Marian Babik został odznaczony najwyższym odznaczeniem pszczelarskim- Statuetką pomnika ks. dr. Jana Dzierżona, podczas Ogólnopolskich Dni Pszczelarza w Kluczborku.

 

ZARZĄD  KOŁA

Jadwiga Sabat - Prezes Koła  tel.: 33 8706310

Józef Piskorz - Zastępca Prezesa Koła

Marek Gwiżdż - Skarbnik Koła tel.: 668 799 449

Jolanta Boba - Sekretarz Koła

Andrzej Banat - Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

Bogdan Luberda - Przewodniczący tel.: 789143471

Krzysztof Góra - Zastępca Przewodniczącego

Mieczysław Karcz - Członek

 

DELEGACI NA WALNY ZJAZD ZWIĄZKU PSZCZELARZY PODBESKIDZIA  BARTNIK

Tadeusz Sabat

Józef Piskorz

Bogdan Luberda

Andrzej Banat

 

ZEBRANIA CZŁONKOWSKIE

Zebrania członków Koła odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 16.00.

Miejsce zebrań - stołówka Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie.

Beskidzki Związek Pszczelarzy
Aktualności i ogłosznia
Ogólnopolskie Dni Pszczelarza 2019
Zasłużeni pszczelarze
Fotografie - galeria
Zarząd związku
Wykaz zrzeszonych kół
Pobierz plik
Kontakt