Wyjazd studyjny dla pszczelarzy 22-25.09.2022 r. Kurpie i Podlasie

przez |

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Rychwałdzie
zaprasza pszczelarzy na wyjazd studyjny
pn. „Produkty pszczele jako turystyczna marka regionu”
w dn. 22-25.09.2022 na Kurpie i Podlasie.

Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności w Rychwałdzie informuje, iż zgodnie z umową nr 10/PO2022-2023/2022 z dn. 26.05.2022 r. zawartą na realizację operacji w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021, z Województwem Śląskim – pełniącym rolę jednostki regionalnej, jest organizatorem operacji w formie wyjazdu studyjnego połączonego ze szkoleniem pt: „Produkty pszczele jako turystyczna marka regionu”.

Organizacja przedmiotowej operacji będzie najszybszą i najbardziej skuteczną formą prezentacji, możliwością transferu wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto wyjazd studyjny i działania w trakcie jego realizacji: wykłady, warsztaty, zwiedzanie pasiek oraz wystawa, dają możliwość przełożenia zaobserwowanych praktyk do podejmowania działań związanych z wykorzystaniem produktów lokalnych i turystycznych jako szansy na budowanie działalności związanej z prowadzoną gospodarką pasieczną oraz rozwój regionu, w szczególności obszarów wiejskich naszego województwa.

Celem operacji będzie poszerzenie dotychczasowej posiadanej wiedzy, wymianę doświadczeń oraz transfer wiedzy i dobrych praktyk w zakresie budowy marki turystycznej na bazie produktów pszczelich i ich innowacyjnego wykorzystania. Uczestnicy operacji będą mieli możliwość poznania kreatywnych, niekonwencjonalnych a zarazem możliwych sposobów wykorzystania produktów pszczelich, a co za tym idzie możliwości wykorzystania potencjału lokalnego i walorów turystycznych w budowaniu marki turystycznej regionu na przykładzie działań zrealizowanych przez pszczelarzy z terenu Kurpi oraz Podlasia.
Efektem realizacji operacji będzie wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 45 uczestnikami wyjazdu studyjnego i zaplanowanych w jego ramach wykładów, warsztatów, pokazów: z tematyki dot. certyfikacji produktów lokalnych, prowadzenia zagród edukacyjnych, pozyskiwania produktów pszczelich, poszerzenie oferty gospodarstw pasiecznych o produkty, m.in. na bazie pyłku pszczelego, pierzgi, mleczka pszczelego, miodu oraz wosku, w tym również produkty niekonwencjonalne, kosmetyki naturalne na bazie produktów pszczelich. A ponadto efektem natychmiastowym będzie wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy 45 uczestnikami wyjazdu studyjnego i zaplanowanych w jego ramach wykładów, warsztatów, pokazów: z tematyki dot. nowych, a zarazem przyjaznych dla środowiska sposobów ochrony rodzin pszczelich przed chorobami pszczół ograniczającymi pozyskiwanie produktów pszczelich z gospodarstwa pasiecznego.
Grupę docelową operacji będzie stanowić 45 mieszkańców obszarów wiejskich z terenu Województwa Śląskiego. Będą to pszczelarze, przedstawiciele instytucji okołorolniczych współpracujących ze środowiskiem pszczelarskim.

Ramowy program:

I dzień:
• Zbiórka uczestników i wyjazd na Kurpie
• Przyjazd na Kurpie i zakwaterowanie w hotelu w Wydmusach
• Obiad

Wykład warsztatowy na terenie pasieki:
– „Miód kurpiowski – produkt regionalny oraz jego walory. Historia Bartnictwa na Kurpiach. Podstawy prawne rejestracji produktu regionalnego w Unii Europejskiej – wykład warsztatowy poprowadzi pszczelarz posiadający pasiekę pszczelą, i możliwość produkowania certyfikowanego w Unii Europejskiej miodu kurpiowskiego.
– „Tradycje bartnicze na terenie Kurpi oraz podsumowanie historii bartnictwa na Kurpiach”. Zwiedzanie fragmentu tzw. Puszczy Zielonej z zachowanymi 130-150 letnimi barciami w pniach drzew.

Panel wykładowy:
Tematyka wykładów:
– „Miód kurpiowski – produkt regionalny oraz jego walory. Podstawy prawne rejestracji produktu regionalnego w Unii Europejskiej. Historia Bartnictwa na Kurpiach” – wykład planowany do przeprowadzenia przez pszczelarza posiadającego pasiekę pszczelą i możliwość produkowania certyfikowanego w Unii Europejskiej miodu kurpiowskiego. „Miód kurpiowski” jest kolejnym po „fasoli korczyńskiej”, polskim produktem zarejestrowanym w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
• Przerwa kawowa
• Wykorzystanie srebra monojonowego w profilaktyce chorób pszczół – W trakcie wykładu zostanie przedstawione zastosowanie srebra monojonowego w celu zwalczania chorób pszczół, powodujących znaczną utratę pozyskania produktów pszczelich z pasieki, m.in. zgnilca amerykańskiego.
• Spotkanie i wymiana doświadczeń z przedstawicielami Związku Pszczelarskiego na Kurpiach
• Kolacja

II dzień:
• Śniadanie
• Wykwaterowanie i zbiórka uczestników wyjazdu studyjnego
• Wyjazd do Szepietowa

Panel wykładowy ODR Szepietowo:
• „Sprzedaż produktów pszczelich w ramach sprzedaży bezpośredniej i RHD – wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży na bazie produktów pszczelich” – ODR Szepietowo. Wykład prowadzony przez pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
• Zwiedzanie pasieki pokazowej w ODR Szepietowo.
• Przyjazd i zakwaterowanie w hotelu
• Obiad

Wizyta plenerowa w pracowni:
1. Produkt pszczeli i jego wykorzystanie w celach kosmetycznych. Wizyta pokazowa w pracowni w Białymstoku produkującej kosmetyki naturalne na bazie produktów pszczelich tj. miód, propolis, pyłek i wosk pszczeli. Wizyta w pracowni będzie prezentacją dobrych praktyk i kreatywność w zakresie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie projektów realizowanych u lokalnych pszczelarzy.
• Kolacja
• Nocleg

III dzień:
• Śniadanie
• Zwiedzanie wystawy w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym, „Pszczoły i ich rola w przyrodzie”
• Obiad

Panel wykładowy w Białymstoku:
• „Niekonwencjonalne pszczelarstwo – produkty pszczele oraz wykorzystanie substancji naturalnych do zwalczania i profilaktyki chorób pszczół” – Zapoznanie z nowymi i przyjaznymi dla środowiska sposobami ochrony rodzin pszczelich przed chorobami pszczół ograniczającymi pozyskiwanie produktów pszczelich z gospodarstwa pasiecznego.
• „Zagrody edukacyjne – dodatkowa działalność przy prowadzonej gospodarce pasiecznej, w tym jej wpływ na markę turystyczną regionu” – Wykład będzie obejmował kwestie związane z tworzeniem zagród edukacyjnych przez gospodarstwa pasieczne w tym wpływ zagród edukacyjnych na kreację marki turystycznej regionu.
• Kolacja
• Nocleg

IV dzień:
• Śniadanie
• Wykwaterowanie z hotelu i zbiórka uczestników wyjazdu studyjnego
• Przejazd do Koryci

Wykład warsztatowy:
• „Produkty pszczele a wzmocnienie konkurencyjności w ramach jakości usług agroturystycznych”. Wykład warsztatowy w Korycinach.
• Zwiedzanie pasieki pokazowej, w tym zwiedzanie ogrodu pokazowego ze szczególnym uwzględnieniem roślin miododajnych i ziół pod katem prowadzonej działalności pszczelarskiej.
• Obiad
• Wyjazd do Żywca
• Przyjazd do Żywca

Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz przesłania karty zgłoszenia uczestnictwa.