DOPŁATA DO PRZEZIMOWANYCH RODZIN PSZCZELICH

przez |

Przypominamy, że od 1 kwietnia 2022 ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową de minimis dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Stawka pomocy, wynosi 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.
Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. Nabór wniosków kończy się z dniem 31 maja 2022 r.  Więcej tutaj……