DOPŁATA DO PRZEZIMOWANYCH RODZIN PSZCZELICH

przez |

Rada Ministrów przyjęła w dniu 19 maja 2021 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rozporządzenie ustanawia wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność związaną z utrzymywaniem pszczół. Dotacja wyniesie 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Nowe rozwiązania wejdą w życie po 7 dniach od ogłoszenia. Więcej tutaj……