Zakup sprzętu w ramach dofinansowania na lata 2020/2021

przez |

Informujemy wszystkich pszczelarzy korzystających zakupu sprzetu pszczelarskiego w ramach dofinansowania na lata 2020/2021, że ceny sprzętu i akcesoriów pszczelarskich pozostają niezmienione tj. obowiązują ceny deklarowane w ofercie dotacyjnej. Przy zakupie konieczne do tego będzie przedstawienie umowy ze związkiem/kołem.