Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 - konsultacje społeczne
Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konsultacje społeczne Wojewódzkiego programu ochrony i rozwoju pszczelarstwa do 2030 r.

Wszelkie informacje dot. konsultacji znajdują się na stronie: https://www.slaskie.pl/content/program-ochrony-i-rozwoju-pszczelarstwa

Termin konsultacji: 12.01.2023 - 20.02.2023r.

"Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” ma na celu przedstawienie planu rozwoju pszczelarstwa na poziomie wojewódzkim.
W projekcie programu przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące :

- znaczenia pszczoły miodnej w ekosystemach lądowych i gospodarce,
- znaczenia pszczoły miodnej w zapylaniu roślin i utrzymaniu bioróżnorodności,
- współczesne zagrożenia dla pszczół,
- lokalne zasoby genetyczne pszczół i ich wykorzystanie oraz
- charakterystyka i wizja rozwoju pszczelarstwa na terenie województwa śląskiego.
Uwagi do projektu programu pn. „Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030” należy przekazywać wyłącznie za pomocą formularza zgłaszania uwag.

Załączniki
Wojewódzki program ochrony i rozwoju pszczelarstwa do roku 2030 - projekt dokumnetu [PDF 7,9MB]
Formularz uwag [DOCX 28,0kB]

Logo_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Slaskiego