Interwencje w sektorze pszczelarskim od 2023 roku realizuje ARiMR
W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie ARiMR, od 2023r. wsparcie dla pszczelarzy m.in. wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi będzie realizować Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Trzeba jednak pamiętać o konieczności posiadania wpisu do Ewidencji Producentów (EP) przez każdego pszczelarza ubiegającego się o pomoc – również gdy pszczelarza reprezentuje Beskidzki Związek Pszczelarzy "Bartnik". O nadanie numeru w EP można wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Ważna zmiana w 2023r. dotyczy naborów wniosków o przyznanie pomocy, wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Więcej informacji na temat katalogu „Interwencji w sektorze pszczelarskim” na stronie ARiMR.
Wzór wniosku dostępny na stronie ARiMR oraz w zakładce POBIERZ PLIK / Dokumenty dla pszczelarzy (z przykładem wypełnienia wniosku).
Arimr